Hamsunsenteret

Statens Byggeskikkpris 2011

Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland ble tildelt Statens Byggeskikkpris for 2011. Ifølge juryen er Hamsunsenteret et av de mest særegne byggverk som er oppført i Norge de seneste tiårene.

 1. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 2. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 3. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 4. Hamsunsenteret i landskapet

  Hamsunsenteret i landskapet

  Fotografi: Nils Petter Dahle       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 5. Fotografi: Nils Petter Dahle       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 6. Fotografi: Nils Petter Dahle       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 7. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 8. Heis kledd i messing

  Heis kledd i messing

  Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 9. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 10. Fotografi: Tore Schöning Olsen / Nordland fylkeskommune       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 11. Fotografi: Tore Schöning Olsen / Nordland fylkeskommune       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 12. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 13. Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 14. Fotografi: Nils Petter Dahle       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 15. Vegger ute

  Vegger ute

  Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 16. Vegger inne

  Vegger inne

  Fotografi: Hilde Seim       Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 17. Etasjeplan

  Etasjeplan

  Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

 18. Arkitekt: Steven Holl Architects (ARK)/Ly Arkitekter AS (ARK)/Landskapsfabrikken (LARK)

Arkitektens beskrivelse

Hamsunsenteret åpnet 4.augst 2009 og er dedikert til Knut Hamsun, en av Norges mest nyskapende forfatter i det tyvene århundre. Senteret, som er på til sammen 2270kvm (BTA), er plassert på Presteid på Hamarøy like ved ruinene til gården der Hamsun tilbrakte flere av sine barneår. Hamsunsenteret består av resepsjon, butikk og kafé i 1.etasje, utstillingsarealer i 2-5 etasje og en fullverdig kultursal i en separat bygning ved siden av hovedbygget. Bygningene er bundet sammen av en underjordisk passasje som inneholder publikumsgarderober.

Arkitekturen er påvirket av Hamsuns utforskning av menneskets sammensatte sjeleliv. Bygningen er unnfanget som en arketypisk og fortettet konsentrasjon av ånd i rom og lys, og er en legemliggjøring av en Hamsunskikkelse i arkitektonisk forstand. Flere bygningselementer er inspirert av passasjer fra Hamsuns diktning som "den tomme fiolinkasse"-balkongen fra Mysterier, og glassbalkongen som refererer til passasjen "kvinnen med ermene rullet opp som vasker gule vindusruter" fra Sult.

Bygningens konsept er "bygningen som en kropp: en slagmark for usynlige krefter" og er tilstedeværende både utvendig og innvendig. Eksteriøret av sortbeiset tre er gjennomskåret av "usynlige impulser som skyter ut av bygningskroppen". Bygningens ryggrad er kledd med perforert messing og inneholder heis og tekniske føringer. Den bordforskalede og hvitmalte betongveggen synlig inne i bygget fanger sollyset på ulike tider av året og landskapet åpenbarer seg i ulike typer vinduer.

Den mørkbeisede fasaden refererer til de tjærebehandlede, norske stavkirkene og bambusen på taket refererer til det tradisjonelle norsk torvtaket.

Bygget ble tegnet i 1994 og har overlevd mange kontroverser og politiske dragkamper. Bygget har gjennom årene blitt gjenstand for mye debatt gjengitt i mange hundre avisartikler. I 2005 fikk bygningen fikk den nødvendige politiske støtten og etter hvert finansiering, med dedikert innsats fra bla. Aaslaug Vaa og Alf Einar Øien i tett samarbeid med LY arkitekter. Bygget som står ferdig i 2009 gjenspeiler det originale konseptet med unntak av kultursalen som ble lagt til i 1997.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
1021 m2 (brutto BTA)
Byggekostnader:
142000000 NOK

Statens Byggeskikkpris 2011 - Juryens begrunnelse

Hamsunsenteret er et av de mest særegne byggverk som er oppført i Norge de seneste tiårene. Prosjektet flytter grenser og setter ny standard for arkitektonisk opplevelse, både som form, som funksjon, som landskapselement og som stedsutvikler.

Hamsunsenteret ligger på Presteid på Hamarøy, der Knut Hamsun tilbrakte mesteparten av sin barndom. Hamsunsenteret står som et forunderlig og unikt stykke arkitektur av høy internasjonal klasse i et overveldende nordnorsk landskap. Bygningens underfundige og mystiske karakter står til Steven Holls tolkning av Hamsuns forfatterskap og univers som "en slagmark for usynlige krefter", og har gitt som resultat en opplevelse få kan stå likegyldig overfor.

Som en respektfull gest til tradisjonell norsk arkitektur, er torvtaket og stavkirkenes mørke trekledning her omtolket og gitt ny og egen karakter. Personlige tolkninger av framtredende motiv hos Hamsun er omsatt til sanselige elementer som kan oppleves i arkitekturen som litterære referanser: .fiolinkassen som blir til en akustisk balkong, og hundhalsbåndet som blir dørhåndtak.

Bygningen er gjennomført med høy presisjon ned til minste detalj, noe som vitner om solide kunnskaper og ferdigheter på alle nivå, fra idé og tegning til ferdig bygning. - ikke minst kommer dette til uttrykk gjennom det flotte og krevende betongarbeidet.

Også landskapsarkitekturen fortjener en spesiell omtale. Det har vært foretatt færrest mulige inngrep og det er arbeidet med de stedegne vegetasjonstypene og foretatt en nennsom rydding i et gjengrodd kulturlandskap.

Hamsunsenteret åpner for en diskusjon om arkitektonisk form i natur- og kulturlandskap. Det er åpenbart at denne bygningen ikke tilpasser seg stedet, samtidig er det like åpenbart at den passer veldig godt inn i omgivelsene. Med en sterk tilstedeværelse og selvfølgelighet lar bygningen landskapet leses på nytt. Bygningen underordner seg ikke landskapet, men åpner for nye betraktninger og fortolkninger av det.

Hamsunsenteret hadde aldri blitt realisert uten noen ildsjeler og enkeltpersoners innsats, engasjement, kunnskap og vilje. Avgjørelsen om å engasjere en internasjonalt anerkjent arkitekt har hatt stort betydning for realiseringen av prosjektet. Steven Holl har hatt et nært samarbeid med det norske arkitektkontoret LY arkitekter, som på imponerende vis har klart å ivareta og realisere ideene fra den første skissen til ferdig bygning.

Arkitektene har klart å formidle prosjektets utfordrende konsept og skape forståelse og engasjement hos lokale entreprenører og håndverkere. Hamsunsenteret har dermed blitt et felles prosjekt der alle aktører har følt et sterkt eierskap.

Når Hamsunsenteret i dag er blitt omfavnet av lokalmiljøet og oppnådd internasjonal anerkjennelse, kan det være lett å glemme hvor utopisk prosjektet opprinnelig virket. Det møtte svært mye motstand, både fordi Knut Hamsuns liv innehar en kompleksitet som mange fortsatt ikke kan forsones med og fordi lokaliseringen var omstridt.

Hamsunsenteret har tilført det lille tettstedet ny dynamikk med økt oppmerksomhet og besøk, Prosjektet illustrerer at utradisjonelle satsninger der arkitektur spiller en framtredende rolle også kan bidra til å fremme lokalt reise- og næringsliv.

Statens Byggeskikkpris for 2011 tildeles Hamsunsenteret, et prosjekt og en arkitektur av svært høy nasjonal og internasjonal klasse. Bygningen overskrider mange vante forestillinger man har om arkitektur. Den både provoserer og begeistrer gjennom sin sterke, klare og utradisjonelle form, og den finner sin nær sagt naturlige plass mot den dramatiske horisonten av nordlandsnatur. Hamsunsenteret er et stykke dypt original arkitektur som beveger på mange plan og som oppfyller alle sine funksjoner på en eksepsjonell spennende og annerledes måte.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2009
Prosjekterende:
Steven Holl Architects (ARK) | Ly Arkitekter AS (ARK) | Landskapsfabrikken (LARK)
Hovedentreprenør:
Skanska Norge AS | Veidekke entreprenør AS
Rådgivende firmaer:
Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Norconsult (RIG)
Byggherre:
Nordland Fylkeskommune
Lokalisering:
Presteid, 8294 Hamarøy, Hamarøy
Prosjektperiode:
2005-2009

Kilder

Statens byggeskikkpris 2011 - Juryens begrunnelse Hamsunsenteret - NTNU oppgave (januar 2011)

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
12.11.2012