Grønmyr Barnehage Skogstunet

Grønmyr Barnehage

Skogstunet barnehage på Askøy er bygget på naturtomtens premisser. Den direkte adkomsten fra hver avdeling gjør tilgangen til uteareal lett tilgjengelig for barn med ulike forutsetninger.

 1. Rampe ankomst

  Rampe ankomst

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 2. Fasade

  Fasade

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 3. Fasade

  Fasade

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 4. Lekesone

  Lekesone

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 5. Inngang til avdelingene

  Inngang til avdelingene

  Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 6. Inngang i ulike farger

  Inngang i ulike farger

  Fotografi: Husbanken/Christina S Sørheim,        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 7. Fasade, detalje

  Fasade, detalje

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 8. Fasade allrom

  Fasade allrom

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 9. Galleri i allrommet

  Galleri i allrommet

  Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 10. Gangbro

  Gangbro

  Fotografi: Husbanken/Gunn Helen Daadland       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 11. Område for vannlek

  Område for vannlek

  Fotografi: Husbanken/Christina S Sørheim       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 12. hengebroen over dalsøkket

  hengebroen over dalsøkket

  Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 13. Ake- og skibakke

  Ake- og skibakke

  Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Bygningen ligger som et Y-formet volum, orientert mot nordøst og sydvest. Tomtens topografi har vært premissgiver til byggets plassering og utforming. Det har vært et mål å bevare tomtens karakter gjennom ukonvensjonell arkitektonisk utforming og landskapsbevarende tiltak.

Hovedfunksjonene er plassert i to kjernevolumer som danner en tverrforbindelse mellom de to langsidene av bygget. Utearealer i syd til innvendig felles lekeareal  og transportareal i nord knytter byggets funksjoner sammen. Som et naturlig forløp av denne ligger et fellesområde som strekker seg over to etasjer.

Barnehagen består av seks hoveddeler; fem barnehageavdelinger, administrasjon, en fellesdel med leke-/transportareal og allrommet.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
1 600 m2 (oppvarmet BRA)

Tiltak

Universell Utforming

fremkommelighet / orienterbarhet

 1. Adkomst via rampen eller direkte til terreng

  Adkomst via rampen eller direkte til terreng

  Fotografi: Cato Mørner, Cubus       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 2. Inngang i ulike farger

  Inngang i ulike farger

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 3. Lekehytter og sykkelsti

  Lekehytter og sykkelsti

  Fotografi: Gunn Helen Daaland, Husbanken       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 4. Lekesone

  Lekesone

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

Det har vært en viktig forutsetning å ivareta universell utforming, også i utearealene.

Hver avdeling har direkte tilgang til utearealene og utearealene er slik tilgjengelig for barn med ulike forutsetninger. Stedene nærmest bygget er lettest tilgjengelige og skal oppleves som trygge og ufarlige. Forskjellige stier i terrenget oppmuntre barna til å oppdage omverden og inviterer til små og store ekspedisjoner.  

De minste barna har adkomst direkte fra de trygge og oversiktlige lekearealene nært bygget. Avdelingene med større barn har adkomst via svalgangen som går langs hele bygget. En stor rampe knytter svalgangen til utearealer og parkering i nordøst. Den gir universell tilkomst til barnehagens ytre og mest spennende lekesoner. Rampen i seg selv er en oppholdssone som er i kontakt med store deler av utearealet. Rampen blir en del av et større system av stier og hengebroer og gjør at man enkelt kan ferdes rundt på den store naturtomten. Den lange rampen sikrer også adkomst til de mer perifere lekearealene på tomten.

Topografi

park- og grøntareal

 1. Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 2. Rampe

  Rampe

  Fotografi: Atle Kårstad        Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

 3. Gård

  Gård

  Fotografi: Cubus/Cato Mørner       Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS (ARK)/Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)

For å kunne bevare det naturlig kuperte terrenget, har det vært lagt vekt på at barna skal kunne komme til de ulike lekesoner via tilrettelagte alternative stier og broer.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2011
Prosjekterende:
Arkitektgruppen Cubus AS (ARK) | Arkitektgruppen Cubus AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Eriksen og Thorsvik AS (bygg) | Vestafjell as (grunn og betong) | Sweco Norge AS
Rådgivende firmaer:
NODE rådgivende ing.AS (RIB) | Thermoplan AS (RIV) | Elektroteam AS (RIE) (RIE)
Prosjektledelse:
Arkitektgruppen Cubus AS
Byggherre:
Grønmyr Barnehage
Lokalisering:
Follesevegen 77, 5302 Strusshamn, Askøy
Prosjektperiode:
2009-2011
Tekst: 
Barbara Hasenmüller / NAL
Sist oppdatert: 
19.04.2013