Husabøryggen bofellesskap

Husabøryggen bofelleskap

På Hundvåg i Stavanger kommune er 24 boenheter med passivhusstandard ferdigstilt. Bygget er oppført som en kompakt bygningskropp med utstrakt bruk av massivtre og utendørs trekledning.

 1. Ankomst

  Ankomst

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Fasade, utsnitt

  Fasade, utsnitt

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 3. Fasade, utsnitt

  Fasade, utsnitt

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 4. Fasade, utsnitt

  Fasade, utsnitt

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 5. Fasade, utsnitt

  Fasade, utsnitt

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 6. Detalje, utomhus

  Detalje, utomhus

  Fotografi: Hans Christian Knudsen, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS       Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 7. I drift Klimagassrapport - Husabøryggen bofelleskap - utarbeidet juni 2018

  I drift Klimagassrapport - Husabøryggen bofelleskap - utarbeidet juni 2018

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune har etablert et bofellesskap for 24 beboere med tilhørende lokaler for de ansatte på Hundvåg. Bofellesskapet skal romme tre adskilte avdelinger: to avdelinger for beboere med psykisk utviklingshemning og en avdeling er for beboere innenfor psykiatri.

Bofellesskapet er tegnet som passivhus med innvendig bærende konstruksjon av massivtre. Bygget er utformet i tråd med prinsipper for universell utforming.

Tomten ligger på Hundvåg og er en del av et større utbyggingsområde i bydelen. Terrenget faller svakt mot syd og har gode solforhold. Det er i forkant av prosjektet gjennomført en klimaanalyse og bygget er følgelig lagt nord på tomten noe som gir skjerming mot vind og en solrik hage i sør. Terrenget er planlagt formet til koller med ulike sansehager, adskilt av gangstier. Uteområdet er formet slik at begge beboergrupper skal kunne være ute samtidig og allikevel oppleve at de er adskilt fra hverandre.

Avdelingene for psykisk utviklingshemmede lagt over to etasjer lengst mot vest. Avdelingen for psykiatri er lagt til 2. etasje på bakgrunn av sikkerhetsbetraktninger rundt denne beboergruppen. Byggets hovedinngang ligger i nord med adkomst via kjørbar gangveg. I tillegg etableres det en inngang fra parkeringsgarasjen på bakkeplan, hovedsakelig tiltenkt de ansatte. Alle avdelinger har felles oppholdsrom med utgang til balkong eller terrasse.

Prosjektet er i ferdigstilt gjennom en delt entreprise og er forbildeprosjekt for ENOVA og pilotprosjekt for Framtidens byer.

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets totale klimagassutslipp har sammenlignet med referanseberegningen økt med 12% for ferdigstilt bygg i drift. Det er utarbeidet klimagassregnskap for energi men ikke for transport og material utslipp. Det foreligger ikke regnskap for prosjekteringsfasen eller as-built.

Klimagassutslippet for prosjektet i i-drift fase er beregnet til 9,3 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør dette 1669 kg CO2-ekv./år. Dette er kun for energi i drift.

I tabell 2.1 er tilgjengelig klimagassregnskap for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen.

 Skjermbilde 2018-10-22 kl. 09.17.04Skjermbilde 2018-10-22 kl. 09.17.04

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Husabøryggen bofelleskap - utarbeidet juni 2018

Nøkkeltall

Energiforbruk:
Forbruk/kvm/år (i hht. NS 3031): 93,9 kWh/m2/år. Levert energi: 67,4kWh/m2/år.
Energikilder:
Primærkilde: Varmepumpe. Sekundærkilde: Strøm.

Tiltak

Transport

tilrettelegging for syklister/fotgjengere

Bofellesskapet ligger sentralt, tett på kollektivaksen på Hundvåg med 5 km til sentrum, 0,7 km til nærmeste lokalsentrum og kort avstand til nærmeste bussholdeplass. Det er derfor vurdert å begrense antall parkeringsplasser. Kollektivordningen er imidlertid ikke like god om natten og siden det til enhver tid vil være 24 mennesker på jobb er det valgt å etablere 12 plasser for ansatte og 8 plasser for beboere / gjester. Det er tilrettelagt for bruk av elbil og sykkel (24 oppstillingsplasser for sykkel).

Energi

arealeffektivitet / tett bygningskropp / ekstra isolering / varmepumpe

Bofellesskapet er bygget etter passivhusstandard. Kompakt form og flatt tak er valgt for å minimere overflater og oppnå et energiøkonomisk bygg. Det er lagt opp til tverrfaglig samarbeid mellom konsulentene allerede tidlig i prosjektfasen.

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer

 1. Tegning: A-502. Detalj: Vegg - dekke sit. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A-502. Detalj: Vegg - dekke sit. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Tegning: A51-101.Detalj: sokkel - kjeller. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-101.Detalj: sokkel - kjeller. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 3. Tegning: A51-102. Detalj:vindu. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-102. Detalj:vindu. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Fotografi:        Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 4. Tegning: A51-103. Detalj:Gulv 2.etg. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-103. Detalj:Gulv 2.etg. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 5. Tegning: A51-104. Detalj: Gesims. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-104. Detalj: Gesims. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 6. Tegning: A51-105. Detalj:dekke over parkering. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-105. Detalj:dekke over parkering. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 7. Tegning: A51-106. Detalj: tak - inntrukket. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-106. Detalj: tak - inntrukket. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 8. Tegning: A51-107. Detalj: Balkong. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-107. Detalj: Balkong. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 9. Tegning: A51-108. Detalj: Gulv 1.etg. over kjeller. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegning: A51-108. Detalj: Gulv 1.etg. over kjeller. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 10. Tegnng: A52-101. Detalj: Horisontale detaljer. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Tegnng: A52-101. Detalj: Horisontale detaljer. (Denne tegningen kan også lastes ned som pdf - under vedlegg).

  Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Overordnet områdeplan stiller krav til bruk av tre som hovedmateriale. I Husabryggen bofellesskap er kjeller, søyler i parkeringsgarasje, såle og dekke mellom kjeller og 1. etasje støpt i betong. Bygget er forøvrig utført som massivtrekonstruksjon med tak, etasjeskiller og bærende skillevegger i massivtre.

Fasader er utført som standard stendervegg med 300mm+50mm isolasjon. Fasader er kledd med stående bordkledning av kjerneved. Innvendige massivtrevegger er i størst mulig grad planlagt å være ubehandlet. Himling i oppholdsrom er underkant av selve massivtredekket, kjøkken og bad er nedhimlet. Innvendig gulv utføres i eik, mens bad flislegges. Elementbyggeri vil sørge for en kortere byggeperiode. Det stilles strenge krav bruk av miljøvennlige materialer med miljømerking og levetidsbetraktninger.

(Kilde: Prosjektbeskrivelse, forprosjekt, mai 2010).

 

Universell utforming

Prosjektet er universelt utformet med god orienterbarhet gjennom enkel organisasjon av funksjonene og bevisst bruk av kontrast. Det er teleslynge i fellesarealer, samt akustiske tiltak i fellesarealer og korridor.

Leilighetene for psykisk utviklingshemmede er 48-55 m2, mens leilighetene for psykiatri tilfredsstiller krav til livsløpsstandard og er på 43,7 m2.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (ARK) | Asplan Viak AS (LARK)
Rådgivende firmaer:
Hambra (Miljø) | Multiconsult AS (RIB) | Ekrheim Elconsult AS (RIE)
Prosjektledelse:
Stavanger kommune
Byggherre:
Stavanger kommune
Lokalisering:
Sagafjords vei 1, 4085 Hundvåg, Hundvåg
Prosjektperiode:
2008 - 2012

Kilder

Framtidens byggs registreringsskjema (desember 2010), arkitektens prosjektbeskrivelse (forprosjekt, mai 2010)

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
22.10.2018