Vålandshaugen barnehage

Stavangers mest energieffektive barnehage

Ny barnehage på Våland i Stavanger med passivhusstandard, halvklimatiserte soner og miljøvennlig materialbruk. Barnehagen ble tatt i bruk januar 2013.

 1. Bilde tatt desember 2012. Viser vegg med solfangere mot sør.

  Bilde tatt desember 2012. Viser vegg med solfangere mot sør.

  Fotografi: Abacus AS       Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Perspektiv fra sydøst.

  Perspektiv fra sydøst.

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 3. Perspektiv fra lekeareal.

  Perspektiv fra lekeareal.

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 4. Perspektiv fra nord. Lekeareal.

  Perspektiv fra nord. Lekeareal.

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 5. Landskapsplan

  Landskapsplan

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 6. Lokalisering / eksisterende situasjon.

  Lokalisering / eksisterende situasjon.

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 7. Reguleringsplan

  Reguleringsplan

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 8. Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Vålandshaugen ligger på toppen av Våland bydel ovenfor boligbebyggelsen og nedenfor Vålandstårnet mot nordøst. Barnehagen ligger sentralt med 0,5 km til nærmeste lokalsentrum, 0,1 km til nærmest stoppested for kollektivtransport. Den nye barnehagen er en fire-avdelings barnehage basert på en kombinasjon avdelingsbasert- og basebasert drift med fleksible løsninger. Det er lagt opp til separate innganger til de ulike avdelinger, samt egen inngang for ansatte og besøkende. Barnehagen er et av pilotprosjektene i Framtidens byer med energieffektive løsninger og miljøvennlige materialer.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
830 m2 (hvorav 790 m2 oppvarmet)
Energiforbruk:
62 kWh/m2 år (beregnet levert). 25 kWh/m2/ år (oppvarmingsbehov)
Energikilder:
Bergvarmepumpe (vann-vann, hovedenergikilde), solfanger (varmtvann og oppvarming), hypokaustoven, elektrisitet.
Byggekostnader:
33 MNOK (beregnet)

Tiltak

Energi

solfanger / sonedeling / varmepumpe / ekstra isolering

 1. Utdrag fra foredrag 12/5-11, Bernt Kroght

  Utdrag fra foredrag 12/5-11, Bernt Kroght

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

 2. Utdrag fra foredrag 12/5-11, Bernt Kroght

  Utdrag fra foredrag 12/5-11, Bernt Kroght

  Arkitekt: Abacus as (ARK)/Asplan Viak AS (LARK)

Barnehagens er utformet i henhold til krav om passivhusstandard med romoppvarmingsbehov på 15 kWh/m2/år. Følgende tiltak ble vurdert for å oppnå dette målet:
- glassfelt mot sør for å trekke sollyset inn
- halvklimatiserte soner
- magasinering av varme i tyngre konstruksjoner
- 2 stk 217 meter dype energibrønner koblet opp mot en vann-vann varmepumpe
- solfangersystem (montert på sørveggen) som kobles opp mot varmepumpen og energibrønnene.
- utbygger vil forsøke å sesonglagre energi fra solfangersystemet i energibrønnene på sommeren, for så å hente den opp på vinteren
- peisovn som i tillegg har mulighet til å magasinere varme
- balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- bygningsform som tar hensyn til vind og solforhold (solenergisystem)
- vindmølle (utgikk pga naboklager)

Konstruksjoner og materialbruk

lavemitterende materialer / naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling

Utbygger har ønsket å benytte mest mulig naturlige materialer i barnehagen som tre, stein, stål og glass for å redusere blant annet avgassing fra produkter som lim, fugematerialer etc:
- utvendig kledningen er kjerneved av furu
- Livos overflatebehandling inne
- heltre eikeparkett i alle lekerom
- gjenbruk av møbler i tillegg til at et 14cm tykt og robust eikebord fra et gigantisk eiketre er kjøpt inn fra Riska sag
- ekstra tiltak for lyddemping. Foreldrene melder at barna er mye mer opplagt når de kommer hjem fra barnehagen, og barna har et mye lavere lydnivå enn tidligere

FILMProsjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Abacus as (ARK) | Asplan Viak AS (LARK)
Rådgivende firmaer:
Boye og Waage & Co (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Elplan AS (RIE)
Byggherre:
Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom
Lokalisering:
Jørgen Moes gate 9, 4011 Stavanger, Våland
Prosjektperiode:
2009-2012

Kilder

Byggherrens prosjektbeskrivelse. Registreringsskjema for Framtidens bygg.

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Per Anda
Sist oppdatert: 
04.02.2014