Parsellhager - Haugenstua, Oslo

Groruddalsatsingen - Områdeløft Bydel Stovner

Etablering og utvikling av parsellhager på Haugenstua i Oslo er et resultat av områdeløft innenfor Groruddalssatsingen. Etableringen sprang ut av et ønske fra beboerne om å få mulighet til å disponere egne parsellhager. Haugenstua skole fristilte sin skolehage for natur- og miljøundervisning i 2007.

  1. Flott solsikke i Parsellhagen på Haugenstua.

    Flott solsikke i Parsellhagen på Haugenstua.

    Fotografi: Foto: Svein Erik Dahl/ Samfoto       

Prosjektbeskrivelse

Bydelen så sammen med frivilligheten muligheten for å videreutvikle området med koblingen til skole, voksenopplæring, barnehage og bydel. Målet for prosjektet var å etablere en levende parsellhageorganisasjon med utgangspunkt i frivilligheten, med fellesfunksjoner som fungerer som en attraktiv møteplass for befolkningen, og på sikt organisert som en selvstendig organisasjon.

70 parseller ble i 2008 etablert, fordelt og drevet av parsellhagemedlemmene. Fra 2010 ble området ryddet slik at det nå er tilsammen 96 parseller. Det er i tillegg oppført redskapsboder, vannstasjoner og fellesarealer. Og det gjennomføres dugnader gjennom året for opprettholdelse og ivaretagelse av fellesarealene.

Prosess

Parsellhagene tok utgangspunkt i et lokalt behov der prosessen var påbegynt før Groruddalssatsingen startet, men har blitt realisert gjennom midler fra områdeløftet på Haugenstua. Ca 350 personer har vært involvert i prosjektet, direkte eller indirekte.

En parsellhageorganisasjon er etablert og et styre blant parsellhaverne er valgt. Så godt som alle parsellhagemedlemmene har innvandrerbakgrunn, og blant disse er en stor andel kvinner. Kvinnene er de mest aktive i arbeidet i hagen og også representert i styret. Styret følges fortløpende opp av bydelen for etablering av en bærekraftig organisasjon.

Tiltak

Sosiale aspekter

Utgangspunktet for parsellhagen var å skape en attraktiv møteplass for befolkningen. Man har spesielt lykkes med å aktivisere innvandrerbefolkningen som var en definert målgruppe for prosjektet. En utfordring videre er å oppnå en enda større bredde i befolkningen av brukere.  

Universell utforming og miljøtiltak

Parsellhagen er tilgjengelig fra gangveisystemet på Haugenstua, og bilkjøring i området frarådes. Parsellhagen er basert på miljøvennlig drift, og plantevernmidler skal ikke benyttes.  

Finansiering

Rammetilskudd fra Husbanken: ca. kr. 950 000 (2008-2010). Det er videre gjort betydelig dugnadsinnsats fra parselldyrkerne og ansatte i bydelen.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2010
Hovedentreprenør:
Trifolia Landskpasarkitekter
Prosjektledelse:
Oslo kommune, Bydel Stovner
Byggherre:
Oslo kommune, Bydel Stovner
Lokalisering:
Mellom Haugenstua Ungdomsskole/ Oldtidsveien og Østre Aker Vei
Prosjektperiode:
2008 - 2010

Publisert

Husbankens Prosjektkatalog Oslo kommune, Bydel Stovner sin hjemmeside

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
05.06.2014