STIKK INNOM - Et kontaktpunkt og treffsted på Veitvet senter

Groruddalssatsingen - Områdeløft - Bydel Bjerke

Bakgrunnen for prosjektet har delvis vært behovet for et eget prosjektkontor for områdeløft, delvis- behovet for synliggjøring av områdeløft i lokalmiljøet, samt behovet for et uformelt kontaktpunkt mot lokalbefolkningen. Det sistenevnte har kanskje vært den aller viktigste målsettingen med utvikling av konseptet og etableringen av kontoret på lokalsenteret i området

Hensikten med kontoret er:

  • Yte service, gi informasjon og veiledning i lokalmiljøet
  • Være en uformell møteplass for innbyggerne
  • Være et kommunikasjonspunkt mellom befolkningen og områdeløft

Stikk innom er selve ”hjertet” i Bydel Bjerkes områdeløft og ble offisielt åpnet i september 2008. Gjennom Stikk innom har prosjektledelsen i områdeløftet kommet i aktiv dialog med beboerne i området. Beboerne har fått en lavterskel møteplass.

Stedet bidrar til å skape nettverk, lokal identitet, og interesse og engasjement for å delta i ulike tiltak og arrangementer som øker trivselen og styrker bomiljøet. Kontoret bidrar også til å bryte ned barrierer mellom forvaltningen i bydelen og beboerne.

I det første halvåret hadde Stikk innom om lag 1500 besøkende. Og den store aktiviteten har siden fortsatt med rundt 20 besøkende hver dag. Fysisk opprusting, trafikk, forsøpling, idrettsbanen, turveier og kommunale tjenester er blant de tema som folk engasjerer seg i. Mange av beboerne kommer også med informasjon og tips som områdeløft har stor nytte av.  

Stikk innom er bemannet alle ukedager på dagtid. Etter stengetid tar beboerne kontoret i bruk med ulike kvinnenettverk, håndarbeidsgrupper, språkundervisning, musikkundervisning, møter m.v.

Helt fra etableringen av kontoret har det inngått i bydelens planer å utvikle Stikk innom til et nærmiljøsenter. 2010 er det vedtatt politisk å etablere et Stikk-innom, Stedet vårt ( eldresenteret), Bjerke familiesenter som et permanent nærmiljøsenter i bydelen.

PROSESS/METODE /MEDVIRKNING
Stikk innom ble etablert som et prosjekt innenfor innsatsområdet ”Demokrati og deltagelse” i bydelens handlingsplan for områdeløft i 2007. Stikk innom er i seg selv en metode for dialog og samhandling mellom prosjektledelsen og befolkningen. Gjennom kontoret utvikles det både nye tiltak og aktiviteter i lokalmiljøet, og knyttes kontakt til etablerte lokale organisasjoner, lag og foreninger.

SOSIALE ASPEKTER
Stikk innom er blitt en sosial møteplass for informasjon og aktiviteter for ulike befolkningsgrupper i området, herunder innvandrermiljøer, kvinnegrupper og ungdom. Kontoret samarbeider aktivt med tjenester i bydelen som NAV, familiesenteret, eldresenteret, ungdomssenteret, ”Det chilenske kulturhus”, forebyggende tjenester og andre.

Prosjektopplysninger

Lokalisering:
Veitvet senter - Oslo kommune, Bydel Bjerke
Prosjektperiode:
Løpende
Sist oppdatert: 
19.01.2012