Svarttjern - Badeplass og park på Romsås

Groruddalsatsingen - Områdeløft Bydel Grodrud

Svarttjern ligger sentralt i Romsåsbyen og har tidligere vært benyttet som badevann og rekreasjonsområde. De siste årene før utbedringstiltakene var bading frarådet grunnet høyt bakterieinnhold. Å få tilbake badevannskvalitet på Svarttjern og bedre tilrettelegging av området rundt var et av de høyest prioriterte tiltakene i områdeløftet på Romsås.

Nøkkeltall

Byggekostnader:
Kostnader: kr 16 796 600

Etablering av et universelt utformet rekreasjonsområde med stabil badevannskvalitet har vært prosjektets mål.

Prosjektet har vært todelt:

  • Etablering av Svarttjern som badeplass med god og stabil badevannskvalitet 
  • Opparbeidelse av parkområdet rundt Svarttjern

Kvalitet på badevannet er løst ved at det er etablert tilførsel og avløp for gjennomstrømning av rent vann gjennom tjernet.

Parkområdet er opparbeidelse ved at:

  • det er etablert tre sandstrender med ny sand
  • det er laget granitt-trapper, og to ”brygger” i den nordlige enden
  • anlegget har fått toalett, også toalett for handikappede
  • den sørlige enden er terrassert, her er det også laget et nytt dreneringssystem 
  • mot Svarttjern skole er det laget en møteplass i granitt, det kan monteres en stor scene    for  folkefester og ulike arrangementer
  • det er laget en ny lekeplass
  • det er lagt stor vekt på universell utforming i blant annet toalettbygg, baderampe og gang- og kjøreveier for rullestol
  • området er beplantet

St. Hansaften 2009 ble badeplassen åpnet med et større arrangement og stor deltagelse fra lokalbefolkningen.

PROSESS /METODE
Ønsket om utbedring av Svarttjernområdet som badeplass kom tidlig fram i arbeidet med den lokale stedsanalysen på Romsås. I samarbeid med Friluftsetaten arrangerte Romsås områdeløft en påfølgende idédugnad, og der innspillene fra befolkningen i stor grad har vært førende for arbeidet med parken.
Prosjektet er utviklet i samarbeid med Friluftsetaten (områdeforvalter og faglig kompetanse) og Vann- og avløpsetaten (ledningsnettansvarlig og faglig kompetanse), mens bydelens helsekonsulent har vært prosjektleder for arbeidet med vannkvalitet.
Foreningen "Svarttjernsparkens venner" er stiftet, for alle med en interesse eller engasjement for Svarttjern.

SOSIALE ASPEKTER
En av målsetningene i områdeløft i Groruddalssatsingen er å skape gode møtesteder og aktivitetstilbud til alle. Svarttjern er et sentralt sted på Romsås som nå er blitt et samlingspunkt for barn, ungdom og voksne med bademuligheter, tilrettelagte oppholdsarealer med benker og grillplasser. Det er gjort bearbeiding av landskapet for blant annet scene og arrangementer, lekeplass, baderampe med mer.

UNIVERSELL UTFORMING /MILJØ
Det er lagt stor vekt på universell utforming i blant annet toalettbygg, baderampe og gang- og kjøreveier tilrettelagt for bruk av rullestol.

Prosjektopplysninger

Byggherre:
Oslo Kommune ved Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten
Lokalisering:
Romsås, Oslo kommune, Bydel Grorud
Prosjektperiode:
2008-2009

Publisert

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
07.05.2013