Sandetun sykehjem og omsorgsboliger,Trinn 2

Bofellesskap for demente

Siste byggetrinn: Sande kommune har tilegnet seg kunnskap om tilrettelegging for personer med demens ved studieturer og faglitteratur. Med dette som utgangspunkt og egen erfaring fra Sandetun sykehjem og omsorgsboliger, planla de bofelleskapet i Jernbanegata 28. Tomtas form og størrelse ble bestemmende for utformingen.

 1. Foto viser Sandtun sykehjem og omsorgsboliger med Jernbanegata 18,bofellesskap for demente, tegnet inn nederst i bildet nærmest jernbanen.

  Foto viser Sandtun sykehjem og omsorgsboliger med Jernbanegata 18,bofellesskap for demente, tegnet inn nederst i bildet nærmest jernbanen.

 2. Kunstig dagslys, Dali, som kan styres, sørger for belysning i det sentralt plasserte oppholdsarealet.

  Kunstig dagslys, Dali, som kan styres, sørger for belysning i det sentralt plasserte oppholdsarealet.

 3. Med en trekonstruksjon skapes det egnet plass til sittegruppen i oppholdsarealet.

  Med en trekonstruksjon skapes det egnet plass til sittegruppen i oppholdsarealet.

 4. Overbygget uteareal gir god plass til to sittegrupper.

  Overbygget uteareal gir god plass til to sittegrupper.

 5. Felles uteareal deles av flere bogrupper for personer med demens

  Felles uteareal deles av flere bogrupper for personer med demens

Planløsning og utforming
Plangrepet ble en vifteform med 8 private boenheter i ytterkant og et sentralt plassert felles oppholdsareal. Løsningen gir beboerne direkte atkomst til fellesareal uten korridor. Med ytterdøra plassert litt tilbaketrukket nær skyllerom og lager unngår man at beboerne går ut her, eller blir stående foran døra i frustrasjon.

Felles spisekjøkken og kontor/ møterom er plassert i ytterkant. En foldedør gjør det mulig å stenge av spisekjøkken fra oppholdsareal.  Med en trekonstruksjon skapes det egnet plass til sittegruppen i oppholdsarealet. Oppholdsarealet åpner seg mot en over bygget terrasse og en stor hage. Den deles med andre bogrupper for personer med demens. De private boenheter har egen ytterdør til den store hagen som er avgrenset med gjerder og vegetasjon.

 

Belysning
Dagslys er viktig for personer med demens. Et langstrakt fellesareal med boenheter på hver side krever overlys eller spesial belysning. Her er valgt en løsning med kunstig dagslys, Dali, som kan styres. Kostnadene tilsvarer en løsning med naturlig overlys.

 

Dagens bruk
Bofelleskapet brukes i dag av relativt godt fungerende personer. For tiden er reminisensrommet og en boenhet nærmest hovedinngangen tatt i bruk til dagsenter. Dette er en midlertidig løsning som fungerer rimelig bra. Personalet ønsker seg ytterligere et bofelleskap gjerne med lik utforming. Inntrykket er at beboerne, personale og pårørende trives.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
600 kvm
Byggekostnader:
Kostnad alt inkludert kr 14,3 millioner

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2009
Lokalisering:
Jernbanegata 28, 3070 Sande, Sande i Vestfold
Prosjektperiode:
2009
Sist oppdatert: 
07.03.2011