Eik bo- og behandlingssenter

Tilbygg til Eik bo- og behandlingssenter for personer med demens

For å realisere tilbygget ble det avholdt en arkitektkonkurranse. Arkitektens intensjon var mange, blant annet fokus på miljø/energi, investering og drift for å oppnå lave livsløpskostnader.

  1. Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)

  2. Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)

  3. Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)

  4. Arkitekt: Longva Arkitekter AS (ARK)

Arkitektens intensjoner

For realisering av tilbygg ved Eik bo- og behandlingssenter ble det avholdt en arkitektkonkurranse. Arkitekten ønsker å oppnå en helhet av eksisterende bygg og tilbygg, god kontakt med uteareal, landsbystruktur hvor hver enhet har sitt torg, organisering av privat boenhet rundt fellesrom / torg uten korridor, korte og direkte ganglinjer, gode arbeidsplasser for personale og universell utforming. Med fokus på miljø/energi, investering og drift håper de å oppnå lave livsløpskostnader.

 

Struktur og utforming

Ny hovedatkomst er plassert sentralt i tilbygget nær dagsenteret. Fellesfunksjoner ligger i knutepunktet mellom eksisterende bygg og tilbygg.

Kjeller i eksisterende bygg utvides med plass til mors rom og verdighetsrom med overlys. Inngangen er skjermet og henvendt mot hovedatkomsten.

Tilbygget er planlagt for personer med demens hvor 20 av 28 plasser er til langtidsopphold for beboere med ekstra utfordrende atferd. To av bogruppene har derfor et eget skjermingsrom. En boguppe er kun for 4 beboere. En bogruppe med 8 beboere er tiltenkt kortidsopphold.

I bogruppene er de private boenheter plassert rundt et felles ”torg” som åpner seg mot en overdekket terrasse og har takvinduer mot nord-nordøst. Løsningen gir gode dagslysforhold uten blending. ”Torget” kan møbleres med halvvegger/ espalier. I tilknytning til ”torget” ligger et spisekjøkken med utgang til egen terrasse.

Uteareal

Flettverksgjerde avgrenser et felles opparbeidet uteareal for alle bogrupper. Gangveier knytter seg til overdekket uteplass ved kjøkken og stue i bogruppene.

Ønsket evaluering

Planløsning av bogruppe for personer med demens synes å ha mange kvaliteter. Husbanken ønsker derfor å etterspørre kommunens erfaringer når anlegget har vært i drift en viss tid.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
Tilbygg: BRA 3550 m². Eksisterende bygg: BRA 5400 m²
Energiforbruk:
Årlig spesifikt energibehov:207,7 kWh/m²
Byggekostnader:
Byggekostnad 80 000 000. Anleggskostnader: 108 000 000

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Longva Arkitekter AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Trio Entreprenør
Prosjektledelse:
Tønsberg kommunale eiendom KF
Prosjektperiode:
Byggestart 2010 med forventet ferdigstillelse i 2012
Tekst: 
Rina Ihlen
Sist oppdatert: 
15.08.2014