Indre Havn sykehjem

Kommunens visjon var at "innholdet er utfordringen - omgivelsene gir muligheter". Indre Havn er del av kommunens satsing på en helhetlig og femtidsrettet eldre omsorg. Ledelse, kultur, omsorg settes i system for kvalitet og gode opplevelser.

 1. Vandrestier i egen sansehage og rundt hele bygningen kan gi mulighet for felles opplevelser sammen med pårørende.

  Vandrestier i egen sansehage og rundt hele bygningen kan gi mulighet for felles opplevelser sammen med pårørende.

 2. Kommunikasjonsåren i prosjektet er utformet som en trivelig gatemed sittegrupper og kjente gjenstander.

  Kommunikasjonsåren i prosjektet er utformet som en trivelig gatemed sittegrupper og kjente gjenstander.

 3. Hver bogruppe har egen sansehage med asfaltert stirundefra ytterdørene i fellesarealet.

  Hver bogruppe har egen sansehage med asfaltert stirundefra ytterdørene i fellesarealet.

 4. Plan av sykehjemmet som viser hvordan bogruppene er knyttet sammenmed en lang korridor, egnet som en slags gate å spassere i særlig vinterstid.

  Plan av sykehjemmet som viser hvordan bogruppene er knyttet sammenmed en lang korridor, egnet som en slags gate å spassere i særlig vinterstid.

Totalentreprise

Prosjektet er resultat av en totalentreprise hvor entreprenærene konkurrerte og hadde med seg sine arkitektforslag.

Brukergruppen

Institusjonen ble planlagt i nært samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse for best mulig tilrettelegging for personer med demens. Plassene drives differensiert, ut fra funksjonsnivå hos pasientene. Indre havn har totalt 64 døgnplasser og et dagsenter for 10 hjemmeboende personer med demens. Døgnplassene er delt opp i poster på 8 pasienter i hver, med to spesialposter á 4 pasienter, spesielt tilrettelagt for personer med demens og særlig krevende atferdsproblematikk.

Utforming
Resultatet ble et bygningskompleks hvor alle bor på bakkeplan med egen sansehage på ca 150 kvm til hver bogruppe. Bogruppene er knyttet sammen med ”gata”, en bred korridor med mye dagslys og utsyn, sittegrupper og kjente gjenstander / erindringsstasjoner. Gata brukes som turområde særlig vinterstid når det er glatt ute.

Fra hovedinngangen er det heis og trapp til en stor, moderne kantine i annen etasje med god utsikt. Den brukes til fellesarrangementer og lukkete selskaper for beboere og personale. Her viser det seg å være behov for en sengeheis så alle beboere kan delta. Ved store arrangementer vil mange av deltagerne ha behov for heis og kapasiteten med en heis er for liten. Situasjonen håndteres ved at personalet beregner tilstrekkelig tid på å følge beboerne. 

Frivillige
Det er stiftet en venneforening som i tillegg til andre frivillige organisasjoner tilbyr beboerne ulike opplevelser. Stiftelsens buss ”Agnes-bussen” bidrar til at beboerne kan komme seg rundt og på den måten være del av lokalmiljøet.

 

Nøkkeltall

Arealforbruk:
5 500 m2. Fordelt på 64 døgnplasser, administrasjon, fellesarealer, garderober, lagre, dagsenter for personer med demens, 10 plasser, 4 ekstra kontorer.7 poster á 8 plasser, 2 poster á 4 plasserAlle postene er på bakkeplan, med direkte utgang fra fellesrom til små hager, på ca 200m2.
Energiforbruk:
For bygninger (og andre prosjekter hvor dette er relevant) angis totalt energiforbruk i kwh/m2 pr. år (m2=BRA, bruksareal). Spesifiser kjøpt og egenprodusert energi, og eventuelt om tallene inkluderer spesielt energikrevende brukere/utstyr. Energiforbruket bør være målt energi. Dersom målinger ikke er tilgjengelige kan angis budsjettert energiforbruk. Angi om det oppgitte energiforbruket er målt eller budsjettert. Dersom energibudsjett/regnskap etter NS 3032 er tilgjengelig kan dette vedlegges.
Byggekostnader:
109,8 millioner kroner

Tiltak

Indre havn sykehjem - energi

automatisering / dagslys / energieffektivitet / vannbåren oppvarming

Varmesentral er drevet av olje og elektrisitet. Varmepumpe med bruk av sjøvann ble vurdert, men ikke valgt

Indre Havn sykehjem - Reduksjon av byggeavfall

prefabrikasjon

Indre Havn sykehjem - avfall/avløp

kildesortering

Kildesortering

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2004
Hovedentreprenør:
NCC Construction AS
Prosjektledelse:
AS Olaussen Rådg. Ingeniørkontor | Tangen Ing. og arkitektkontor
Byggherre:
Horten kommune
Prosjektperiode:
Ferdig 2004
Sist oppdatert: 
03.11.2011