Rudshagen borettslag

Første boligfelt med passivhus i Oslo

Boligfeltet på Mortensrud i Oslo består av 17 småhus med passivhusstandard, og planlegges bygget i 2010-2011. Målet er å nå energimerke A, og boligene kan enkelt omgjøres til livsløpsboliger med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan.

 1. Illustrasjon som viser hele passivhusfeltet med 17 småhus.

  Illustrasjon som viser hele passivhusfeltet med 17 småhus.

  Fotografi: Rambøll       

 2. Illustrasjon

  Illustrasjon

  Fotografi: Rambøll       

 3. Illustrasjon

  Illustrasjon

 4. Plantegninger, alternativ A

  Plantegninger, alternativ A

 5. Plantegninger, alternativ B; universelt utformet 1. etasje

  Plantegninger, alternativ B; universelt utformet 1. etasje

 6. Fasade 1

  Fasade 1

 7. Fasade 2

  Fasade 2

 8. Fasade 3

  Fasade 3

 9. Fasade 4

  Fasade 4

 10. Snitt AA

  Snitt AA

 11. Snitt BB

  Snitt BB

Spor Arkitekter tegner i samarbeid med OBOS 17 småhus på Mortensrud i Oslo. Tomten er flat, vestvendt og ligger nedenfor Stenbråten borettslag med 4 boligblokker, også tegnet av Spor Arkitekter. Hvert hus er på ca. 116 m2 BRA, 146,5 m2 BTA.

Dette blir det første feltet i Oslo med passivhus. Husene har betydelig lavere energiforbruk enn tradisjonelle boliger ca.86 mot 139kwh/m2. Passivhusene har ekstra god isolasjon 40cm i vegg 50cm i tak, tetthet og varmegjenvinning. Rammetillatelse er gitt og boligene er lagt ut for salg våren 2010.

Husene er plassert i tre grupper langs Marta Steinsviks vei. Terrasser og balkonger er vendt mot vest. Boligene er kubiske, med flate tak for færrest mulige hjørner og skjøter og et enkelt rent formspråk. Det er inntegnet et større vindusareal mot sør og mindre vindusareal mot nord. Gavlveggene er tette. Carport er plassert mellom husene. Boligene har terrasse på bakkenivå og sørvestvendt balkong i annen etasje.

Boligene blir tilpasset for rullestolbrukere i 1. etasje. Det er trinnfri adkomst til inngangsdør. 1. etasje inneholder stue, kjøkken, et soverom og stort bad. Rudshagen er også knyttet opp til Mortensrud stasjon som er et kollektivt knutepunkt i området.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
116 m2 BRA. 146,5 m2 BTA.
Energiforbruk:
Foreløpige beregninger: Netto energibehov ca. 86 kwh/m2, mot normalt 139 kwh/m2. Levert (innkjøpt) energibehov ca. 61 kwh/m2.
Energikilder:
Vannbåren oppvarming, elektrisitet og varmepumpe.

Tiltak

Rudshagen - energi

Energibehovet i passivhus ligger rundt 75 prosent lavere enn i tradisjonelle boliger, og reduksjonen ligger i bruk av passive tiltak som ekstra varmeisolasjon og varmegjenvinning.

I boligfeltet på Mortensrud blir passivhuskriteriene løst blant annet ved at boligene er gjort så kompakte og arealeffektive som mulig, og boligene er prosjektert etter NS 3700. Vegger og gulv får 40 cm isolasjon, mens det legges 50-60 cm isolasjon i takene. Passivhusvinduer og dører er superisolerte, og husene får meget god vindtetting. I tillegg kommer balansert ventilasjon med minst 80 prosent varmegjenvinning, samt en luft til vann varmepumpe som dekker en vesentlig del av husets energibehov til romoppvarming og varmt forbruksvann.

Hadde boligene blitt bygget etter Ny Teknisk forskrift (TEK 07) ville husene i Rudshagen hatt et energibehov på 139 kWh/m2/år, men som passivhus blir beregnet behov for netto energibehov 86 kWh/m2/år og ved innsetting av varmepumpe blir innkjøpt energi redusert til rundt 61 kWh/m2/år.

Boligene får spesielle passivhusvinduer med ekstra høy tetthet og en U-verdi på 0,7-0,8. Vindusarealene er for øvrig redusert.

Rudshagen - konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer

Det er ikke avgjort hvorvidt boligene skal bygges som moduler eller på stedet, men de kommer til å utføres med kledning i tre.

Rudshagen - universell utforming

fremkommelighet

Alle boligene har trinnfri adkomst, og kan enkelt gjøres om til livsløpsstandard med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan. I tillegg er det tatt hensyn til avstand mellom funksjoner, dimensjonering, nivåforskjeller og stigningsforhold.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2010
Hovedentreprenør:
Mesterhus
Byggherre:
OBOS Nye Hjem
Lokalisering:
Marta Steinsviks vei, Mortensrud, Oslo
Prosjektperiode:
Forventet byggeperiode 2010-2011

Publisert

Teknisk Ukeblad 2010 Arkitektnytt 2010 Sfære, Enovas magasin 2010 OBOS bladet 2010

Sist oppdatert: 
16.11.2011