Løvåshagen

Flerbolighus med universell utforming og passivhus-/lavenergistandard

80 boliger med ekstra isolasjon, superisolerte vinduer, ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og solfangere på taket.

 1. Fotografi: Trond Kanstad       

 2. Fotografi: Knut Egil Wang       

 3. Lavenergiboligene , under bygging (sept 08)

  Lavenergiboligene , under bygging (sept 08)

  Fotografi: Knut Egil Wang       

 4. Piazzaen

  Piazzaen

  Fotografi: Ecobox       

 5. Svalgang

  Svalgang

 6. Interiør

  Interiør

 7. Montering av balkonger - minimalisering av kuldebroer

  Montering av balkonger - minimalisering av kuldebroer

  Fotografi: Ecobox       

 8. Ekstra islolering

  Ekstra islolering

  Fotografi: Ecobox       

 9. Montering av balkonger fristilt fra bygningskonstruksjonen

  Montering av balkonger fristilt fra bygningskonstruksjonen

  Fotografi: Ecobox       

 10. Trapperom, passivhusene

  Trapperom, passivhusene

  Fotografi: Ingebjørg Semb, NAL       

Nøkkeltall

Arealforbruk:
1875 m² (Gjennomsnitt størrelse leilighet: 80m2)
Energiforbruk:
Totalt netto energiforbruk: passivhus: 91 kWh/m2år. Totalt netto energiforbruk: lavenergiboliger: 101 kWh/m2år For mer info se under avsnitt Energi
Energikilder:
Passivhusene har to solfangere hver på taket. Disse gir varmtvann, men dekker også noe av gulvvarme på bad + radiator i stuen. Lavenergiboligene har elektrisk VV bereder, varmekabler på bad og en panelovn i stuen på ca. 1000 W.

Tiltak

Løvåshagen_UU

orienterbarhet

 1. Ledelinjer i utegulv.

  Ledelinjer i utegulv.

  Fotografi: Ecobox       

 2. Fargebruk - orienterbarhet

  Fargebruk - orienterbarhet

  Fotografi: Ecobox       

 3. Trinnfri adkomst til balkong

  Trinnfri adkomst til balkong

  Fotografi: Ecobox       

 4. Ledelinjer i trapp / svalgang

  Ledelinjer i trapp / svalgang

  Fotografi: Ecobox       

 5. Ledelinjer

  Ledelinjer

  Fotografi: Ecobox       

 6. Terskelfritt

  Terskelfritt

 7. Dusj uten kabinett som enkelt kan brukes av rullestolbrukere

  Dusj uten kabinett som enkelt kan brukes av rullestolbrukere

  Fotografi: Ecobox       

 8. Tydelig merking

  Tydelig merking

  Fotografi: Ecobox       

Alle leilighetene har livsløpsstandard, heis til boligetasjen og innendørs parkeringsanlegg. I utearealene er det ledelinjer langs fortau og på den åpne piazzaen, slik at arealene er lett lesbare for alle. Svalgangene har også ledelinjer gjennom mønster i belegg. Heisen er godt synlig gjennom fargebruk og inngangsdører og vinduer har farger som kontrasterer med vegg. Inne i leilighetene er alle overganger terskelfrie, også ut til balkong. Bad har dusj uten kabinett og kan slik enkelt brukes av rullestolbrukere.

Løvåshagen_energi

solfanger / tett bygningskropp

 1. To solfangere per leilighet kobles direkte til varmtvannstank i hver leilighet. Det er behov for radiatorer på tak pga. overskuddsvarme om sommeren.

  To solfangere per leilighet kobles direkte til varmtvannstank i hver leilighet. Det er behov for radiatorer på tak pga. overskuddsvarme om sommeren.

  Fotografi: Ecobox       

 2. Prinsipp ytterveggskonstruksjon

  Prinsipp ytterveggskonstruksjon

  Fotografi: SINTEF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 3. Prinsipp yttertakskonstruksjon

  Prinsipp yttertakskonstruksjon

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 4. Kuldeløsninger

  Kuldeløsninger

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 5. Detalj yttervegg balkong

  Detalj yttervegg balkong

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 6. Prinsipp lufttetting

  Prinsipp lufttetting

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 7. Prinsipp vindusløsning

  Prinsipp vindusløsning

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 8. Prinsipp ventilasjon

  Prinsipp ventilasjon

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 9. Energi- og effektbehov

  Energi- og effektbehov

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

 10. Isolasjonsstykkelser og U-verdier

  Isolasjonsstykkelser og U-verdier

  Fotografi: SITENF Byggforsk, Thor Helge Dokka       

Passivhus består av lavblokker i 2-3 etasjer, med plate på mark. Leilighetene har lys fra to sider. Bærekonstruksjon: Dekker i plasstøpt betong, med vertikalbæring i plasstøpt betong (skillevegger
mellom leiligheter). Lett tretak, I-profil bjelker lagt som takåser (pulttak på 5 °) . Svalgang og balkonger er mest mulig dekoplet bæremessig fra bygningskroppen. Det er gjort tiltak i omtrent hele konstruksjonen for å oppnå energimålene. Innfesting av betonger, isolereing av betongkonstruksjoner og bevissthet rundt minst mulig gjennomføringer har redusert kuldebroer til et minimum. Svalganger bæres uavhengig av både innvendige og utvendige søyler, slik at man ikke bryter klimaskjermen. Balkong bæres med slanke kniver og stag av rustfritt stål. Balkonger blir montert i etterkant av at fasaden er ferdigstilt.

Det er benyttet 3 lags vindu med argongass, isolerende avstandslister og isolert karm . Ytterdører og balkongdører harlav U-verdi . Yttervegger/langvegger er dobbeltveggkonstruksjon med 350 mm isolasjon. Gavlvegger har 400 mm isolasjon. Yttertak har I-profil bjelker bygget som luftet åstak med 500 mm isolasjon. Gulv mot grunn har 350 mm isolasjon på kultlag med 100 mm påstøp. Det er brukt dobbel vindtetting med tape i alle skjøter for å minimere luftlekkasjer.

Alle leilighetene har balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Alle passivhusleilighetene har to solfangere hver på taket for varmtvann, noe av gulvvarme på bad, og varme til en radiator stuen. Lavenergiboligene har elektrisk vv bereder, varmekabler i  bad og panelovn i stuen ca. 1000 w. Bygningene ligger godt solvendt. Dette gir gode lys- solforhold til de enkelte boligene. Dette bidrar også å holde leilighetene varme.

Vite mer?

Les også artiklene Lavenergihus i Bergen (ABO Arkitektur og plan AS) CO2-effekt av energitiltak i bygninger i NALs tidsskrift: ArkitekturN 06/2009.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2008
Hovedentreprenør:
ByggMester VEST
Byggherre:
ByBo AS
Lokalisering:
Fyllingsdalen

Publisert

ArkitekturN06/09

Kilder

www.enova.no. Foredrag, Thor Helge Dokka, Sintef Byggforsk, Arkitekturdagen 2008

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
25.06.2019