Boliger i Guristuveien

Boligprosjekt hvor fokus på universell utforming har vært godt innarbeidet i prosjekteringsprosessen.

 1. Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 2. Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 3. Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 4. Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 5. Støyvoll hvor det er utnyttet stedegne masser.

  Støyvoll hvor det er utnyttet stedegne masser.

  Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 6. Støyvoll ble valgt framfor støyskjerm. Denne skjermer også for offentlig turveg.

  Støyvoll ble valgt framfor støyskjerm. Denne skjermer også for offentlig turveg.

  Fotografi: Elin Hoff Johansen       

Dette prosjektet har hatt fokus på tema universell utforming helt siden rammesøknaden ble utformet. Disse forutsetningene var innarbeidet i kontrakten med Veidekke Entreprenør, dette for å kunne se kostnadene i en tidlig fase og for å sikre gjennomføring.

Samtlige av de 28 lelighetene i Guristuveien har livsløpsstandard. Det er generelt etterstrebet god fremkommelighet for alle, både inne i bygningene og uteområdene.

Nøkkeltall

Byggekostnader:
Prosjektet har er en totalentreprise på ca. 45 mill. kroner (denne summen inkluderer også rekkehusene som ikke er omtalt i dette oppslaget).

Tiltak

Guristiveien _UU

fremkommelighet

 1. Overbygget inngangsparti med godt synlig dør.

  Overbygget inngangsparti med godt synlig dør.

  Fotografi: Elin Hoff Johansen       

 2. Stue-kjøkken med god fremkommelighet.

  Stue-kjøkken med god fremkommelighet.

 3. Bad med fritthengende toalett som er gunstig i forhold til rullestolbrukere.

  Bad med fritthengende toalett som er gunstig i forhold til rullestolbrukere.

 4. Likestilt trapp- og rampeløsning

  Likestilt trapp- og rampeløsning

  Fotografi: Elin Hoff Johansen       

Den skrånende tomta er tilpasset rullestolbrukere ved at terrengsprang er unngått og gjennom gode  stigningsforhold. Det er anlagt ramper i tillegg til, og i stedet for, trapper. Alle gangveier og flater har fast dekke. Uteplassene og møblering er utformet med hensyn til bevegelseshemmede. Lekeplassen har en huske (type fugleredehuske), som kan brukes av alle barn, også de som ikke kan bruke vanlige husker. Det er ikke benyttet giftige eller allergene planter i anlegget.

Boligene består av 28 leiligheter i to  tre-etasjes blokker. Alle leilighetene har livsløpsstandard. Det er ikke nivåforskjeller over 2,5cm til balkonger, svalganger, markterasser eller til baderom.

Prosjektet har fått tilskudd av Husbanken til planlegging og opparbeidelse av uteområdene fra Husbanken. Husbanken har også bidratt med rådgivning under prosjektering.

Prosjektet har regnet på kostnadene med universell tilrettelegging. Støyvollen, terrengbearbeiding og
ekstra beplantning har en kostnad på ca. 550.000 kroner.
Prosjektutvikler i Veidekke Eiendom, Elin Hoff Johansen, understreker at  flere av løsningene i forhold til universell utforming ikke krever ekstrakostnader -   "kun omtanke i tidlig fase" (Byggindustrien nr. 14, 2006).

Annet:

Det er også anlagt en 180 meter lang støyvoll mot den  dobbeltsporede t-banen.Støyvollen er forlenget forbi bebyggelsen slik at den også skjermer det offentlige friarealet som grenser til tomta.Støyvollen er bygget opp av stedlig utgravde og utsprengte masser og rivemasser i form av betong fra et gartneri som vi rev i startafsen på byggingen. Støyvollen vil, i tillegg til å dempe for støy, danne en visuell skjerm mot det dominerende dobbeltsporet til t-banen.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2006
Hovedentreprenør:
Veidekke entreprenør AS
Byggherre:
Veidekke Eiendom AS
Lokalisering:
Guristuveien 83 og 85, Oslo, Bøler, Oslo
Prosjektperiode:
2005 - 2006

Kilder

Byggindustrien nr.14-2006

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
03.11.2011