Kulsås Amfi

Leilighetskomplekset med 13 leiligheter med et beregnet energibehov på 84 kWh/m2/år

Prosjektet ligger øverst i Kulsåsfeltet litt sør for Trondheim sentrum, med utsikt over bymarka og Granåsen skisenter mot sør og vest. Tomten ligger mellom småhusbebyggelse og et større terrassehus i sørøst. Mot nord grenser tomten mot et friområde med en trekledd kolle, som er et framtredende landskapstrekk. Tomten var opprinnelig regulert for to tradisjonelle leilighetshus i 2 etasjer med saltak. Et ønske om å lage en overgang mellom småhusbebyggelsen og de større leilighetsbyggene i feltet, resulterte i den oppbrutte formen, som også ga spennende muligheter for uterom på takene i mellomrommene som oppsto.

Nøkkeltall

Energiforbruk:
Budsjettert årlig energiforbruk 84 kWh/m2/år

Tiltak

Kulsås Amfi - energi

jordvarme

 1. Beregning av energibehov (Sintef)

  Beregning av energibehov (Sintef)

 2. Beregnet energibehov

  Beregnet energibehov

 3. Skjema for sentrale inndata for beregning av energibehov

  Skjema for sentrale inndata for beregning av energibehov

 4. Bidrag fra varmepumpe - skisse

  Bidrag fra varmepumpe - skisse

Bygningskomplekset er forsynt med felles varmtvannsberedning, basert på forvarming via
varmepumpe. Varmt tappevann produseres i et felles storberedersystem med oppvarming fra varmepumpe basert på bergvarme som hovedenergikilde, med elektrisitet som tilskuddsvarme. Dette tiltaket, kombinert med god isolering og varmegjennvinning på ventilasjon, reduserte energibehovet til beregnet levert energi på 84 kWh/m2/år.

Veggene er bygget etter et lego-prinsipp, med kasetter bestående av to EPS plater med forbindelsstag som skaper et hulrom som fylles med betong, og som utgjør den konstruktive delen av veggen. Systemet gjør det rimelig enkelt å eliminere kuldebroer, og gir vegger med relativt god magasineringseffekt. Utvendig er det benyttet en 3-sjikts puss. Systemet har en del utfordringer mht detaljløsninger som overganger og innpassing av beslag osv. som setter strenge krav til utførelsen.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2007
Hovedentreprenør:
Frost Entrepenør AS (bygningsmessige arbeider)
Prosjektledelse:
Structura AS (Roberth Nøsen)
Byggherre:
Structura AS
Lokalisering:
Kolsåslia, 7026 Trondheim
Prosjektperiode:
2004-2007

Kilder

www.lavenergiboliger.no | Rojo Arkitekter (Sondre Andvik)

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
25.06.2019