Kladden kanvas barnehage

Kladden barnehage i Godvik i Bergen er utformet på barns primisser, og er bygget etter prinsipper om universell utforming.

 1. Planløsning Kladden barnehage.

  Planløsning Kladden barnehage.

  Fotografi: Molden arkitekter AS       

 2. Inngangsparti.

  Inngangsparti.

  Fotografi: Byavisen i Bergen        

 3. Utelek og amfi

  Utelek og amfi

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 4. Atelier

  Atelier

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 5. Garderobe

  Garderobe

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 6. Amfiet

  Amfiet

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 7. Spiserom

  Spiserom

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 8. Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

Kladden barnehage i Godvik i Bergen er bygget etter prinsipper om universell utforming og hovedfokus i prosjektet har vært å finne løsninger best mulig tilpasset barna. Det var også et mål at alle rom skal gi muligheter for fysisk utfoldelse.  Barnehagen er på ca. 800 m2 og er nesten 60 meter lang.

Tiltak

Kladden-UU-orienterbarhet

orienterbarhet

 1. Fargebruk - orienterbarhet

  Fargebruk - orienterbarhet

  Fotografi: Byavisen i Bergen        

 2. Fargebruk - orienterbarhet

  Fargebruk - orienterbarhet

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 3. Fargebruk - orienterbarhet

  Fargebruk - orienterbarhet

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 4. Dørkarm i kontrastfarger.

  Dørkarm i kontrastfarger.

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

Fargebruk er viet spesiell oppmerksomhet. Veggene er holdt i lyse farger, mens detaljer som dørkarmer, hyller, lekeapparater og møbler er i  sterke farger. God planløsning og tydeligfargebruk letter orienterbarhenten for svaksynte.

Kladden-UU-hovedløsninger for alle

 1. Kikkehull - kunstprosjekt med barn som målgruppe.

  Kikkehull - kunstprosjekt med barn som målgruppe.

  Fotografi: Byavisen i Bergen        

 2. Tilrettelegging for deltagelse

  Tilrettelegging for deltagelse

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 3. Kjøkken i bruk

  Kjøkken i bruk

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 4. Mange av vinduene i barnehagen er plassert lavt på veggen, hvis ikke besørges utsikten på andre måter.

  Mange av vinduene i barnehagen er plassert lavt på veggen, hvis ikke besørges utsikten på andre måter.

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 5. "Pidestall" for påkledning - tiltak for gode arbeidsforhold

  "Pidestall" for påkledning - tiltak for gode arbeidsforhold

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 6. Rekkverk for brukere i flere høyder

  Rekkverk for brukere i flere høyder

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

 7. Heisknapper

  Heisknapper

  Fotografi: Eli Clarke, Husbanken       

Barnehagen er ikke inndelt i avdelinger som tradisjonelle barnehager, men inneholder i stedet aktivitetsrom som vinterhage, snekkerverksted, atelier, svømmebasseng, sanserom og amfi.
Barna velger selv hvilke aktiviteter de ønsker å delta på i løpet av dagen, og de åpne løsningene gjør at barna fritt kan leke med hvem de vil, hvor og når de har lyst.

Alle rommene er spesialtilpasset aktivitetene de skal brukes til. I atelieret har man f.eks  ekstra sterke lamper, mens kjøkkenet er er innredet med benker i riktig arbeidshøyde både for store og små, slik at alle skal kunne delta i matlagingen. Matlaging er en viktig aktivitet i barnehagen og kjøkkenet har fått en sentral plassering i bygningen.

Evaluering

Brukerne opplever at de åpne løsningene fungerer godt. Daglig lelder Knudsen Høvik sier til Byavisen (nr.3-06) at  "Barna fordeler seg på de ulike aktivitetsrommene, og vi opplever faktisk mer ro og konsentrasjon og mindre støy enn i andre barnehager"


Prosjektopplysninger

Byggeår:
2006
Hovedentreprenør:
Løvik K A A/S
Prosjektledelse:
Kanvas v/ Lisbet Andresen
Byggherre:
Kanvas
Lokalisering:
Breivikstølen 3, 5179 Godvik, Fyllingsdalen

Publisert

Byavisen eiendom (nr.3 2006)

Kilder

Byavisen eiendom (nr.3 2006), www.kanvas.no

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
03.11.2011