Preikestolen fjellstue

Miljøvennlig og prisbelønnet turisthotell

Preikestolen fjellstue ligger ved den gamle preikestolhytta og er Stavanger Turistforenings nyeste miljøvennlige betjente hytte. Preikestolen drives sammen med den gamle hytta. Preikestolen fjellstue åpnet i november 2008.

 1. Preikestolen fjellstue består av to fløyer avdelt av et tydelig inngangsparti.

  Preikestolen fjellstue består av to fløyer avdelt av et tydelig inngangsparti.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 2. Fjellstuen fortolker og underordner seg landskapet.

  Fjellstuen fortolker og underordner seg landskapet.

  Fotografi: Bjarte Stav       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 3. Utenfor hytta er det anlagt gode sitteplasser.

  Utenfor hytta er det anlagt gode sitteplasser.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 4. Fotografi: Bjarte Stav       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 5. Kledning er av ubehandlet kjerneved av furu.

  Kledning er av ubehandlet kjerneved av furu.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 6. Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 7. Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 8. I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene.

  I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 9. Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim.

  Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 10. Hypokausten ovn

  Hypokausten ovn

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 11. Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter.

  Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 12. Stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.

  Stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 13. Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.

  Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 14. Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 15. Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Våtromsgulv er i ubehandlet betong.

  Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Våtromsgulv er i ubehandlet betong.

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 16. Byggeplass med utsikt (03.06.08)

  Byggeplass med utsikt (03.06.08)

  Fotografi: Grete Kvinnsland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 17. under bygging

  under bygging

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 18. Montering av massivtreelementer (13.02.08).

  Montering av massivtreelementer (13.02.08).

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 19. Fra byggeplass (18.05.05).

  Fra byggeplass (18.05.05).

  Fotografi: Robert Ekanger       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 20. Hytta under montering (03.06.08)

  Hytta under montering (03.06.08)

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 21. Montering av elementer (03.06.08)

  Montering av elementer (03.06.08)

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 22. Levering av massivtreelementer

  Levering av massivtreelementer

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Fjellstua ligger ved utgangspunktet for turveien opp til Prekestolen, det karakteristiske fjellmassivet som krager ut over Lysefjorden. Anlegget inneholder en overnattingsdel med 28 rom, kafé, restaurant og konferansedel. Området har 130 000 besøkende i året og skal tilfredsstille mange ulike brukere og behov samtidig og på ulike årstider. For Turistforeningen har det allikevel vært viktig å tilstrebe enkelhet og nærkontakt med naturen og motvirke at anlegget får et «hotellpreg».

Landskap, konstruksjon og form: Eldre fjellgårder og tun som troner majestetisk i fjellsiden samtidig som de glir inn i det store landskapet, har vært et forbilde. Arbeidet har fulgt et todelt konsept: forholdet til landskapet, og konstruksjonens oppbygning og muligheter. Landskapsdrag og ulike terrengformasjoner er utgangspunkt for plassering og hovedutforming. Volumet er lagt rundt en fjellknaus, og høyder og takhellninger er avpasset og finavstemt mot steile fjellsider i nordøst og slakere åser i vest.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
1290 m2 (brutto)
Energiforbruk:
164 kWh/m2/år (netto). 111 kWh/m2/år (levert).
Energikilder:
Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten ovn»).
Byggekostnader:
26 millioner kroner (eks mva). 28 000 NOK / m2

Tiltak

Konstruksjoner og materialbruk

lavemitterende materialer / fuktregulerende materialer / naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling

 1. takdetalj

  takdetalj

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 2. takdetalj

  takdetalj

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 3. Detalj gulv/vegg

  Detalj gulv/vegg

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 4. detalj yttervegg

  detalj yttervegg

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 5. Interiør med eksponert tre (13.02.08).

  Interiør med eksponert tre (13.02.08).

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 6. Detalj: prefabrikert Holz 100 bygningselement (13.02.08)..

  Detalj: prefabrikert Holz 100 bygningselement (13.02.08)..

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 7. Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 8. Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 9. Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Montering av massivtre elementer (13.02.08)..

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 10. Montering av elementer (03.06.08).

  Montering av elementer (03.06.08).

  Fotografi: Grete Kvinnesland       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 11. Bærende ribber fungerer som søyler i nederste etasje og romdelere i øverste etasje (modellfoto).

  Bærende ribber fungerer som søyler i nederste etasje og romdelere i øverste etasje (modellfoto).

  Fotografi: Helen & Hard AS       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

Preikestolen fjellstue er bygget opp av massivtrekonstruksjon med gjennomgående skiver over to etasjer. Spesialbygde elementer med innebygde forsterkninger (stolper, dragere og skråstilte bord for avstiving). Yttervegger og tak i massivtre med utenpåliggende isolasjon og kledning.

Konstruksjonen består av Holz 100 prefabrikkerte massivtreelementer, som tilvirkes med treplugger, uten lim. Samvirket mellom trelagene, som ligger i ulike retninger i elementet, skjer kun gjennom pluggene. Systemets grenser er her tøyet til det ytterste både i en kompleks geometri og i spennvidder på opp til 7,5 meter. De statiske beregningene har vært svært omfattende og tok over et år.

Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.

I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene. I fellesarealene er skivene kuttet ut slik at det dannes sjenerøse rom med en særpreget geometri. Massivtreskivenes sjiktvise oppbygging av horisontale,vertikale og diagonale lag er vrengt, slik at de diagonale lagene som normalt ligger innerst, blir eksponert. Disse er montert på stedet, slik at de også binder sammen to elementer som er stablet over hverandre. Løsningen gir forsterkede statiske egenskaper, viktige romdannende elementer og en synliggjøring av massivtreelementenes oppbygning og konstruktive logikk.

Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter. Mot inngangssonen åpnes skivene som en vifte, bak resepsjonen rammer de inn utsikten mot en fjellknaus, i restauranten er de parallellforskjøvet slik at orientering av hovedsalen dreies mot kveldssolen, og langs hele hovedfasaden dannes nisjer for mer avskjermede sittegrupper hver med sin utsikt.

Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim. Isolasjonsmateriale i resirkulert avispapir (celluloseisolasjon). Trefiberplater til vindtetting. «Fire seal» (metallskinner som ved oppheting stenger for luftgjennomgang) montert bak trefasade for å hindre brannspredning (derved unngås brannimpregnering av fasade). Ytterkledning i 100 % malmfuru behandlet med jernvitrol (påskynder gråningsprosessen). Skifer og heltre gulv. Våtromsgulv i ubehandlet betong. Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Peiser pusset med kalk og hestemøkk. Svanemerkede vinduer. Syv produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

Interiør
Det er inngått samarbeid med Ryfylkemuseet om å lage en integrert utstilling i fjellstua. Lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner har derfor også vært utgangspunkt for utforming og valg av interiørelementer. Sponfletting anvendes på skapfronter og skillevegger mot restaurant, stråtapet i himling som del av lydabsorberende sjikt, stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.

Energi

tett bygningskropp

 1. Ebergiforbruk

  Ebergiforbruk

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 2. Netto energiforbruk

  Netto energiforbruk

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 3. Oversikt: Netto energiforbruk i Norwegian Wood prosjektene.

  Oversikt: Netto energiforbruk i Norwegian Wood prosjektene.

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 4. Oversikt: Levert energi i Norwegian Wood prosjektene.

  Oversikt: Levert energi i Norwegian Wood prosjektene.

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 5. Oversikt: Levert vektet energi i Norwegian Wood prosjektene.

  Oversikt: Levert vektet energi i Norwegian Wood prosjektene.

  Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

Energimål: Klasse A. Kompakt bygningsform. Sørorienterte glassflater/vinduer. Godt isolert bygningskropp med få kuldebroer. Kombinasjon av passivhus- og lavenergivinduer. Klimaskjerm med lite luftlekkasjer. Balansert ventilasjon med en kombinasjon av roterende varmegjenvinner og plateveksler. Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten ovn»). U-verdier: Tak 0,12 W/ kvmK. Gulv 0,08 W/kvmK. Yttervegg 0,14 W/kvmK. Vinduer 1,0/0,8 W/kvmK.

Energiberegninger er foretatt av Modalsli Prosjektering AS ved Thor Einar Langeland med utgangspunkt i NS3031:2007. Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, har på vegne av Norwegian Wood kvalitetssikret energiberegningene,

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet

 1. Ledelinjer og kontrastfarger

  Ledelinjer og kontrastfarger

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 2. Ledelinjer og kontrastfarger

  Ledelinjer og kontrastfarger

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

Adkomstveg tilrettelagt for bevegelseshemmede; steinsatt kant og belyst rekkverk som også fungerer som ledeelement for synshemmede. Ledelinje (lys mot mørk skifer) over adkomstplass mot inngangen og inne gjennom resepsjon mot heiser og soverom. Automatisk døråpner på hovedinngangsdør.

Hovedfunksjoner som resepsjon, kafé / restaurant / butikk / HC-wc ligger lett tilgjengelige i første etasje. Kafé / restaurant / resepsjon har lave disker tilpasset rullestolbrukere (90 cm høyde).

Taktilt kart med plan over bygget og skilter med blindeskrift ved inngang. Kontrast mellom gulv og vegger (skifer/tre) for god orientering. Innfelt belysning i taket følger gangretningen i korridorer. Dører i sterke kontrastfarger med ulik farge for hver etasje gir lett orientering. Fire gjesterom er dimensjonert for rullestolbrukere.

Stedstilpasning

klimatilpasning / landskapstilpasning

Takformen skal lede vinden over bygningen, og gir bygningen begrenset overflate i forhold til gulvarealet. Buktningene i bygningskroppen gir lune uterom ved ulike vindretninger, og anlegget skal inneholde ulike utendørs oppholdsrom med og uten overdekking. Det er blant annet utformet en voll med vegetasjon som gir lune uteområder i forbindelse med bygningen. Utemøbler og plattinger skal utføres i naturstein og tre. Det er bygges så få terrengemurer som mulig, for å beholde litt av områdets opprinnelige karakter.

Økonomi og finansiering

Prosjektets totalkostnad var på ca. 26 MNOK eks. mva.
Merkostnader knyttet til energireduksjon er beregnet til 995 000 NOK eks. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på ca. 143 000 NOK. I tillegg er det gitt rådgivning innen temasene for Norwegian Woods kvalitetskriterier. Tilskudd til rådgivning innen energieffektivitet er gitt av Enova. resterende merkostnad skal dekkes inn med overskudd i driften av turisthytta, som forventes å bli en av de større turistattraksjonene i turistforeningens rutenett.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2008
Prosjekterende:
Helen & Hard AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Holz 100 Norge AS
Rådgivende firmaer:
COWI AS (RIB) | Modalsli Prosjektering (RIV) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | Wörle Sparowitz Ingenieure (statikk) | SK Langeland (byggeleder grunn & betong)
Prosjektledelse:
Bernt Krogh
Byggherre:
Stavanger Turistforening
Lokalisering:
Preikestolveien 521, Jørpeland, Høllesli
Prosjektperiode:
2005-2008

Publisert

Arkitektur N 07-2008 Arkitektur N 03-2009 Norwegian Wood slåss med fjernvarme (Arkitektnytt 05.09.07)

Kilder

Norwegian Wood - et laboratorium. Moderne arkitektur for fremtiden. (2008). Arkitektur N 3-2009 Preikestolen fjellstue - NTNU-oppgave - Stav, Bjarte (Jan 2011)

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
29.06.2015