Jåtten Øst B7

Selvbyggerfelt med lavenergiboliger

April Arkitekter vant førstepremie i Europan 7 i 2003 med sitt prosjekt Hothouse på Jåttå i Stavanger. Som del av Norwegian Wood ble to prosjekter utviklet, særlig med hensyn til energibruk og miljøvennlig materialbruk. Boligområdet (Jåtten Øst B7) ble ferdigstilt i 2008, mens det andre prosjektet B8 ikke er avklart per dags dato.

 1. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 2. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 3. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 4. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 5. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 6. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 7. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 8. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 9. Jåtten Øst B7

  Jåtten Øst B7

  Fotografi: Emile Ashley       Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 10. Jåtten Øst B7 - Hustype B, plan 1, (Utsnitt av Tegning A11 B1, rev. B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Jåtten Øst B7 - Hustype B, plan 1, (Utsnitt av Tegning A11 B1, rev. B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 11. Jåtten Øst B7 - Hustype B, plan 2, (Utsnitt av Tegning A11 B2, rev. B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Jåtten Øst B7 - Hustype B, plan 2, (Utsnitt av Tegning A11 B2, rev. B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 12. Jåtten Øst B7 - Type B snitt a-a (utsnitt av Tegning A 7 1 B X 1, rev B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Jåtten Øst B7 - Type B snitt a-a (utsnitt av Tegning A 7 1 B X 1, rev B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 13. Jåtten Øst B7 - Type B snitt b-b (utsnitt av Tegning A71 BX2, rev B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Jåtten Øst B7 - Type B snitt b-b (utsnitt av Tegning A71 BX2, rev B - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 14. Jåtten Øst B7 - Type B snitt c-c (utsnitt av Tegning A71 BX3, rev A - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Jåtten Øst B7 - Type B snitt c-c (utsnitt av Tegning A71 BX3, rev A - hele tegningen kan lastes opp under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 15. Jåtten Øst B8

  Jåtten Øst B8

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 16. Jåtten Øst B8

  Jåtten Øst B8

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 17. Jåtten Øst B8

  Jåtten Øst B8

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 18. Jåtten Øst B8

  Jåtten Øst B8

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 19. Jåtten Øst B8

  Jåtten Øst B8

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Boligområdet Jåtten Øst ligger i utkanten av Stavanger og består av to utbyggingsfelt i B7 og B8. B7ble ferdigstilt i 2008 og består av 20 rekkehus med til sammen 73 boenheter på totalt 10 460 m2. Alle boligene har hage på den ene siden og takterrasse på den andre siden. Boligfeltet har tre felles lekeplasser, hvor det også er satt opp tre felles drivhus.

Prosjektene er bærekraftige på mange nivåer, også på områder som ikke inngår i Norwegian Wood-kriteriene. Ikke minst når det gjelder sosial bærekraft: For å hjelpe førstegangsetablerere inn i boligmarkedet er det lagt til rette for selvbyggere. I B7 har organisasjonen Selvbyggerne deltatt i ferdigstillingen av sine egne boliger. Kommunen kjøper tomt, utbyggerne bygger selv kjeller. Dette har bidratt til å holde kostnadene nede, samtidig som det har lagt et grunnlag for fellesskap mellom framtidige naboer. Det er oppsiktsvekkende at det var mulig å bygge rekkehus av denne størrelse og kvalitet på et svært attraktivt område av byen, for ca. 1,6 millioner kroner. Stavanger kommune er en av ganske få kommuner som legger til rette for slik virksomhet.

For å imøtekomme kravet om lavenergiboliger ville man vanligvis startet prosjekteringen med mer kompakte bygningsvolumer. Men da det ble klart at B7 skulle være et lavenergiprosjekt, var prosjekteringen allerede kommet langt, og bebyggelsesplanen var allerede vedtatt. Prosjektet demonstrerer dermed at det er fullt mulig å lage lavenergiboliger i Norge, selv med relativt stor omhyllingsflate pr. kvm og store vindusflater.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
10460 m2 (bruksareal BRA) for 73 rekkehus
Energiforbruk:
Netto energibehov: 108 kWh/m2 år. Levert energi: 113 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Energiforsyning (varme) basert på nærvarmeanlegg med gass (fossil).
Byggekostnader:
120,29 MNOK for 73 rekkehus (egeninnsats fra selvbyggerne ikke medregnet)

Tiltak

Energi

tett bygningskropp / energieffektivitet

 1. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 2. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 3. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 4. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 5. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 6. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 7. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 8. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 9. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

Energimål: Klasse B.
Energieffektiv hovedform (rekkehus som alternativ til eneboliger).
Arealeffektiv planløsning.
Godt isolert bygningskropp med superisolerende vinduer og minimalt med kuldebroer.
Fokus på å redusere luftlekkasjer, med kurs for håndverkere og to trykktester pr. bolig før ferdigattest.
Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Visualisering (måler i hver bolig) av energiforbruk til oppvarming, varmtvann og elektrisitet.
Energiforsyning (varme) basert på nærvarmeanlegg med gass (fossil).

Energiforbruket er redusert med 30% sammenlignet med en standard bolig (Tek 1997), noe som tilsvarer en årlig besparelse på ca. 6000 kWh/år.

U-verdier:
Tak 0,13 W/kvmK.
Gulv 0,15 W/kvmK.
Yttervegg 0,18 W/kvmK.
Vinduer 1,0 W/kvmK.

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer

 1. Snittdetalj 5 som viser etasjeskiller mellom soverom og ute.(utsnitt av Tegning A51 xx5 (06.07.05) - hele tegningen og detaljoversikt kan lastes ned under VEDLEGG)

  Snittdetalj 5 som viser etasjeskiller mellom soverom og ute.(utsnitt av Tegning A51 xx5 (06.07.05) - hele tegningen og detaljoversikt kan lastes ned under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 2. Snittdetalj 9 som viser etasjeskiller.(utsnitt av Tegning A51 xx9 (rev.A) - hele tegningen og detaljoversikt kan lastes ned under VEDLEGG)

  Snittdetalj 9 som viser etasjeskiller.(utsnitt av Tegning A51 xx9 (rev.A) - hele tegningen og detaljoversikt kan lastes ned under VEDLEGG)

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

Plassbygd stenderverk i tre og fire etasjer. Krysslektet stenderverk i yttervegger for redusert kuldebroeffekt. Dobbelt stenderverk i leilighetsskiller. Boligsprinkling.

Rekkehusene er stenderverkshus med I-profil bjelkelag. Ved større spenn er det brukt limtredragere. Av økonomiske årsaker var det i prosjektet lite rom for å prioritere norsk treverk og treverk som er miljøvennlig behandlet. Forslag om å benytte ubehandlet kledning fikk dårlig respons, fordi dette var ansett som for utradisjonelt. Det er brukt ferdiggrunnet trepanel på utvendige vegger.

Siden felt B7 er selvbyggerboliger, fikk beboerne ved overlevering en veileder (se vedlegg) fra Norwegian Wood, som gir tips for valg av miljøvennlige produkter. Intensjonen var at kjøperne skulle kunne følge opp det arbeidet som allerede er gjort for å lage miljøvennlige og sunne hus. Det ble også forhandlet frem gode priser bl.a på miljøvennlig maling.

Miljøvennlig materialer: Svanemerkede vinduer. Syv produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

Universell utforming

fremkommelighet

 1. Prinsippskisse som illustrerer tilrettelegging for privat- og felles uteopphold.

  Prinsippskisse som illustrerer tilrettelegging for privat- og felles uteopphold.

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 2. Prinsippskisse som illustrerer tilrettelegging for privat- og felles uteopphold.

  Prinsippskisse som illustrerer tilrettelegging for privat- og felles uteopphold.

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 3. Parkeringsarealet er lagt til den utvendige delen av anlegget noe som skjermer det indre uterommet for trafikk. Det er tilrettelagt for at parkene skal være offentlige og fungere som fellesareal for hel området.

  Parkeringsarealet er lagt til den utvendige delen av anlegget noe som skjermer det indre uterommet for trafikk. Det er tilrettelagt for at parkene skal være offentlige og fungere som fellesareal for hel området.

  Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

 4. Arkitekt: April Arkitekter AS (ARK)

23 av boligene (ca. 20 %) har livsløpsstandard med trinnfri adkomst (nedtrapping av grunnmur for å treffe terrenget), mulighet for å innrede soverom i 1. etasje og bad dimensjonert for rullestolbrukere. Egen fargeplan for eksteriørene letter orienteringen i området.
Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for miljøhemmede (astmatikere og allergikere).

Det har vært viktig å blande ulike boligtyper og -størrelser for å skape et variert bomiljø. Boligområdet er bilfritt; ordinær trafikk er begrenset til omsluttende atkomstgate. Offentlig friområde, parken i midten med kvartalslekeplass, vil bli et tilbud også til barn og unge fra nærområdene. Et nett av felles gangstier sikrer god tilgjengelighet. Uterommene og felleshusene skal også være tilgjengelig for alle, med trinnfrihet og enkel framkommelighet.

Transport

reduksjon av parkeringsdekning / tilrettelegging for syklister/fotgjengere

Ankomsten til boligfeltet skjer ved hjelp av en vei som ringer inn det ni mål store området. Parkeringsarealet er også lagt til den utvendige delen av anlegget. Dette skjermer det indre uterommet for trafikk. Stedet er godt dekket av offentlig transport, og ligger nær skoler og barnehager.

Sosiale aspekter

felles løsninger

Byggefeltet B7 er gjennomført som selvbyggerboliger. Det vil si at kjøperne av boligene har deltatt i ferdigstillingen av sine egne boliger. Flere av prosessene har naturligvis vært forbeholdt fagfolk, men det var også mange ledd i husbyggingen som med enkelhet kunne utføres av ufaglærte. Dette bidro til å holde kostnadene nede, samtidig som det la grunnlag for fellesskap mellom framtidige naboer.

Arkitektene har vært opptatt av at parkene er offentlige, og har invitert til samhandling.

Økonomi og finansiering

Totalkostnader per kvadratmeter levert til selvbyggerne var 11 500 kr/m2.
Den totale merkostnaden for lavenergikonseptet ble beregnet til 584 kr/m2, det vil 5% av totalkostnaden.
Noe av summen spares inn ved lavere kostnader til oppvarmingssystemet. Merkostnaden er beregnet til å være tilbakebetalt i løpet av 15 år.

Prosjektet er støttet av Enova med 470 000 NOK og Husbanken med 350 000 NOK.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2008
Prosjekterende:
April Arkitekter AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Tunge AS Mesterhus
Rådgivende firmaer:
Multiteknikk AS (RIV) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | Origo AS (VVA)
Byggherre:
Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom
Lokalisering:
Austtunsletta 10, 4020 Stavanger, Hinna
Prosjektperiode:
2005-2008

Publisert

Kilder

Utstillingskatalog: Norwegian Wood - et laboratorium. Moderne arkitektur for fremtiden. (2008).

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
06.06.2014