Borhaug barnehage

2-avdelings barnehage med naturlig ventilasjon i vindutsatt område på Vest-Lista.

Barnehagen ligger på sydspissen av Lista med utsikt rett ut mot havet. Bygget både utnytter (naturlig ventilasjon) og skjermer seg mot det harde klimet. De motstridende kravene er løst på en kreativ måte som viser hva som kan oppnås med god bioklimatisk design.

Barnehagen ble bygget innenfor et stramt budsjett. Dette er et gjennomført miljøvennlig, enkelt og upretensiøs prosjekt som viderefører den regionale byggeskikke.

Tiltak

borhaug - steds

klimatilpasning

Det værharde klimaet er utnyttet på beste måte ved at prosjektet er naturlig ventilert. Samtidig er det lagt opp til en designløsningen som gir ly mot den samme vinden. De motstridende kravene er løst på en kreativ måte som viser hva som kan oppnås med god bioklimatisk design.
Takene er trukket lavt ned for å løfte vinden, i tråd med vanlig byggeskikk på Sør- og Vestlandet. Bygningsform utviklet i vindlaboratorium for maksimal skjerming av uteområdene.

borhaug - materialer

miljøvennlig overflatebehandling / lavemitterende materialer / fuktregulerende materialer

Prosjektet er bygget med en lang rekke alternative og sunne materialer. Hydraulisk kalkpuss og kalklutbehandlet tre brukes som fuktregulerende materialer. I gangsoner og våtrom er det tørrpressede fliser. Overflatebehandling er løsemiddelfri olje på tregulv, kalklut på trepanel, og silikatmaling på hydraulisk kalkpuss. Spesielt slitasjeutsatte steder som dører er linoljemalt. Bruken av lim, sparkel, plast  og laminater er redusert til et minimum. Materialene er antistatiske, og i det elektriske anlegget er det benyttet halogenfrie ledninger. Det er vannbasert gulvvarme. En veileder for drift og vedlikehold av bygget følger med.

borhaug - universell

luftkvalitet

Godt inneklima (stikkord: ren og tørr bygeprosess, renhold, ventilasjon, oppvarming) gir gode forhold for allergikere og astmatikere. Alle funksjoner ligger på ett plan. En rampe formidler de to hovebygningene. Denne fungerer også som lekeapparat med tilgjengelighet for alle.

Barnehagen er naturlig ventilert, med en dynamisk isolert himling der luften trekkes inn, og et vifteforsterket avtrekk av typen SparVen (vind-drevet). Det er benyttet el.-og vannbesparende armaturer. Bygget har lavemitterende materialer og innvendige overflater med gode fuktregulerende egenskaper. Bygget har dynamisk isolering; diffus frisklufttilførsel gjennom himling gir redusert transmisjonsvarmetap og god luftkvalitet.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
1998
Byggherre:
Farsund kommune
Lokalisering:
4563 Borhaug, Vest-Agder, Borhaug på Lista, 7 km vest for Farsund.

Publisert

A+ (belgisk tidsskrift) 1/99, Bygg for en ny tid v. Chris Butters, Finn Østmo, NABU, NAL

Sist oppdatert: 
15.12.2011