Kommuner må bry seg mer om strategisk fargesetting

- Det er bemerkelsesverdig liten oppmerksomhet omkring fargebruken i norske boligområder. Fargesetting kan være en meget enkel måte å få til en helhet i et nytt byggefelt, sier seniorarkitekt i Husbanken og redaktør av nettstedet Byggeskikk på Husbanken.no. Nå lanseres verktøy til hjelp for kommunene.

I en kronikk etterlyser arkitekten en mer bevisst holdning til bruk av farger. Nå er flere ressurser som kan bidra bidra positivt i dette arbeidet samlet på ett sted. På Husbankens nettsider under “Byggeskikk” har Anne Marit Vagstein samlet veiledere og verktøy for kommuner som ønsker å ta i bruk farger på en strategisk måte i sin by- og stedsutvikling.

-Fargesetting kan være en meget enkel måte å få til helhet i et nytt byggefelt ved at kommunen nedfeller fargekoder i reguleringsbestemmelsene eller legger til rette en anbefalt områdepalett som huseierne kan velge fra. Røros er et godt eksempel til etterfølgelse. Her har de tatt  bruk plan- og bygningsloven for å fremme ønsket fargesetting. På Røros skal det bygges et nytt boligområde nær kjerneområdet for den historiske gruvebyen. I forbindelse med reguleringen skal det lages et predefinert fargeforslag fra kommunens side. Velger man slik kommunen foreslår, mottar husbyggeren gratis maling. Kommuner står fritt til å velge virkemidler som kan fungere i sitt distrikt sier husbankarkitekten.

Bildene vise eksempler på bevisst fargebruk fra henholdsvis moderne bygg i Bergen og gjenreisningsbygg i Voss

Ressurser
På nettsidene finnes forslag til framgangsmåter for kommuner, borettslag og sameier. Her er også samlet gode eksempler til inspirasjon og læring. Fagpersoner vil finne lenkesamlinger til relevant faglitteratur og en guide inn i oppslagsverket Farger i arkitekturen.

- Det er viktig å huske at ingen farge eksisterer isolert. Fargen på et hus, lener seg til eller stritter imot naboens. Hva hjelper det om vi har funnet rødtonen vi har drømt om, hvis sammenhengen dreper kvaliteten. Ved siden av en blå vegg kan den røde opptre gulaktig. Imot snø kan det røde huset bli utilsiktet hissig. I vårt land er det viktig å velge farger som egner seg for alle årstidene, sier Anne Marit Vagstein.

Verktøy innen flere områder
Husbanken er i gang med å utvikle en serie verktøy som kan være nyttige i arbeidet med å skape omgivelser med sterkere karakter, egenart og stedsidentitet. Noen av disse verktøyene vil bli fulgt opp med tilbud om workshops. Det er også mulig å søke kompetansetilskudd for denne type prosjekter. Det første verktøyet som lanseres, omhandler farger i arkitektur og omgivelser.
 
 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.