Anbefalt faglitteratur

Eksempler på bøker som omhandler farger i arkitektur og omgivelser.

Fagitteratur på området, artikler mm

Aslaksby Truls, Hvinden-Haug Lars Jacob: Farvesetting av Oslos murgårder fra 1800-tallet Fortidsminneforeningens årbok 2006

Berlin Brent, Kay Paul: Basic Color Terms: Their Universality and Evololution. 010 Publishers

Brænne Jon: " Korsmo og fargen" fra Brænne Jon, Bøe Eikrik T., Skjerven Astrid: Arne Korsmo 2004

Brænne Jon: Store fargeundersøkelsesprosjekter Fortidsminneforeningens årbok 2006

Brænne Jon: Historiske farger Fortidsminneforeningens årbok 2006

Cumming Robert, Porter Tom: Se på farver, Gelgad 1994

Drange Tor, Aanonsen Hans Olaf, Brænne Jon: Gamle Trehus, Universitetsforlaget 1992

Dreijer Clas, Jerkbran Conny, Wikner Carl-Eric: Arkitekter om färg och måleri, Byggförlaget 1992

Fridell Anter Karin, Svedmyr Åke: Färgskalor hos traditionella pigment för utvendig målning, Arkus Byggförlaget 1992

Fridell Anter Karin, Svedmyr Åke: Färgen på huset, Formas 2003

Fridell Anter Karin: Metoder för bestemning av uppfattad färg på fasader, KTH 1997

Fridell Anter Karin, Svedmyr Åke: What colour is the red house? KTH 2000

Fridell Anter Karin, Enberg Kristina: Utvändig färgsättning, Byggforskningsrådet 1992

Hård Anders, Küller Rikard, Sivik Lars, Svedmyr Åke: Upplevelse av färg och färgsatt miljø, Byggforskningrådet 1995

Hård Anders, Svedmyr Åke: Fãrgsystemet NCS. Tanke, tilkomst, tillãmping.

Katz David: The world of colour, Routledge 1999.

Lange Bente: Københavns farger, Kunstakademiets Arkitektskoles forlag 1996

Lange Bente: Roms farver, Kunstakademiets Arkitektskoles forlag 1996

Limkilde Svend: Noget om farver og arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole

L´orange Mette: Farger i arkitekture, byen, stedet, gata. Scandinavian Press 2008

L´orange Mette: "Frykten for farger", Arkitektur N nr 5 2011 

Mathisen Bente, Anne Lise Brask Eriksen: Farger i Vågsbunnen, Bergen kommune 2002

Nilson KG: KG Nilssons farglãra

Ryberg Karl: Levande färger, Forma Books.                                                                                                                                

Ryberg Karl: Färger i hvardagsliv och terapi. Forma Books 1999 

Smedal Grete: Farge overalt . Tell forlag 1996               

Smedal Grete: Longyarbyen i farger-og hva nå? Eide 2001

Smedal Grete: Longyarbyen i farger- veien videre 2009 

Stang Margethe: Farger i middelalderen

Svedmyr Åke "Den målade ytans materialitet" Foredrag ved konferansen "Färg i stadsmiljø", Gøteborg

Temahefte fra IFI:  "Riktig fargesetting"    

Porter Tom, Mikellides Byron: Colour for Architecture, Studio Vista 1976    

Porter Tom, Mikellides Byron: Colour for Architecture Today, Tayler & Francis 2008/9                                    
                                                                                                   
Urban Willumsen: Fargelære, Ad Notam 

Forøvrig frembringer Bib sys følgende oversikt på tema "farger og arkitektur/byggekikk.