Äppeltrådgården

Äppeltrådgården er et nytt byggefelt med tett-lav bebyggelse i et område med drabantbybebyggelse. Prosjektet viser hvordan man kan skape større variasjon og mangfold i et boligområde ved å kombinere ulike bebyggelsestyper og strukturer.

  1. Foto: White arkitekter
  2.  Foto: White arkitekter
  3. Foto: White arkitekter
  4. Øvrige foto: Dagny M Bakke 
  5.  

En utradisjonell løsning på rekkehusformen

Äppeltrådgården i Frølunda, Gøteborg. Tegnet av White arkitekter

Illustrasjonen viser et eksempel på en vanlig planløsning for rekkehusområder og planen for Äppeltrådgården i Frølunda, Gøteborg

Gaten, et halvoffentlig område

Gaten foran huset er å regne som et halvoffentlig område, det er tilgjengelig også for andre enn beboerne i området. Det er en adkomstsone for et begrenset antall enheter, dermed er det lite trafikk og gaten kan benyttes til lek og opphold for barn.

Gaten er smal, det er ikke bra i forhold til innsyn, det er ikke greit for den private husholdning at folk kan se rett inn i kjøkken, spisestue, soverom etc. Det burde vært en liten privat sone foran. Beboerne kan privatisere området med bruk av krukker, bord og stoler for å skape avstand, men siden det er en trang gate kan det komme i konflikt med ferdsel i gaten.

Indre gårdsrom og takterrasse

Indre gårdsrom i forlengelse av P- plass - Løsningen med et atrium gir et privat indre gårdsrom til opphold eller aktiviteter. Takterrassen er lunt plassert mellom tre vegger og skjermet mot innsyn, men den er ikke tilgjengelig for alle.

Privat hage og felles eplehage

Det ligger en liten privat hage på bakkeplan, den vender mot den felles eplehagen som er tilgjengelig for alle i området. Den private hagen er svært liten og man kan lure på hvordan den fungerer i forhold til felleshagen, kan det f.eks. bli sjenerende bråk.