Offentlige - private løsninger

Samvirke mellom private aktører og offentlige institusjoner kan bidra til en mer økonomisk drift av tjenester som tradisjonelt ytes av det offentlige.

Det kan dreie seg om at fellesarealer etableres og driftes av kommunen og beboerne i felleskap. Hensikten her er også å kunne integrere boliger for vanskeligstilte, boliger for eldre med ulik grad av omsorgsbehov sammen med ordinære beboere.

Fleksibilitet er viktig i bruken av arealene. En barnehage kan brukes til grendehus om kvelden. Et dagsenter med matservering kan brukes til fellesmiddager om kvelden. Denne modellen er tatt i bruk i flere boligområder i Sverige. (Linkøpingmodellen)

Eldre oppfordres til å skaffe seg en sentralt beliggende bolig tidlig slik at de, så lenge om mulig, kan greie seg på egen hånd ved å benytte seg av nærmiljøets private og offentlige servicetilbud. De kan bruke service knyttet til eksisterende bo- og serviceinstitusjoner, hvis de er tilrettelagt som et møtested for nabolaget. Et eksempel på dette er Nøstetangen bo- og servicesenter i Lier kommune. Betjente bofelleskap kan være en god løsning for mennesker med spesielle omsorgsbehov, f.eks. unge funksjonshemmede eller eldre mennesker (omsorgsboliger).