Fleksible boliger

Fleksible boliger er boliger som relativt enkelt kan endres etter beboernes behov, livsløp og livssituasjon.

Det finnes flere modeller og eksempler. Leilighetsbygg kan ha løsninger der man kan legge til eller trekke fra soverom etter behov. Disse rommene kan innlemmes i en annen boenhet (naboleilighet), bli hybel eller fellesrom.
I småhusområder kan det være mulighet for å skille ut en hybel eller leilighet når behovet for areal er mindre.
Fleksible boliger skal i utgangspunktet planlegges med universell utforming for å kunne komme inn under betegnelsen.