Klima- og solforhold

Klima og solforholdene er viktig å registrere når man skal bygge, og det bør gi føringer både for plassering og utforming av bebyggelse.

Terrengformene har betydning for og påvirker lokale vindretninger og temperatur. Flere vindsystemer kan virke parallelt; det kan være én vind i dalen og en annen høyere oppe. Det er betydelige forskjeller mellom vind- og klimaforholdene på kysten i forhold til innlandet. Vindretninger er også ulike for sommer og vinter.

Byklima

Vind kan løpe parallelt med forsenkninger i topografien og elvedrag. Hvis kaldluft ikke får følge sine naturlige veier, kan opphopning føre til et dårlig lokalklima. Også høye og brede bygninger, veianlegg og andre fysiske barrierer kan bidra til at kald luft blir stående og sammen med trafikkforurensning kan dette bli et problem.

Høyhus som står alene kan bidra til kastevinder på gateplan. Korridoreffekter, kastevinder og oppbremsing er problemstillinger relatert til høy bebyggelse og må analyseres grundig før man starter planlegging av ny bebyggelse.

Temperatur og vegetasjon

Vegetasjon har betydning for lokalklimaet. Om sommeren kan vegetasjon bidra til at temperaturen senkes lokalt. Om vinteren er det motsatt og områder med vegetasjon kan da være varmere. Lunende vegetasjon kan brukes bevisst på felles utearealer.

Kaldluftdrenasje innebærer at kald luft legger seg i forsenkninger i terrenget. Ofte kan forskjellen i temperatur øke med ca. en halv grad for hver meter. Det kan være mye å hente på å plassere bygninger høyere i terrenget i slike områder. I noen tilfeller kan det være riktig å legge utearealene i høyden, fordi man da unngår kaldluftsdrenasje.

Soltilgang

Det mest aktuelle tidspunktet for å vurdere terrengskygge eller skygge fra bygninger på balkonger og utearealer er mars og september fra kl. 3 og utover. Svensk forskning har kommet til at minst ¼ av utearealet bør være solbelyst 5 timer eller mer ved jevndøgn. Det samme gjelder på balkongen som ofte er det viktigste utearealet for folk som bor i byen.  Bygninger bør ikke være så høye at de tar sollys fra uterom og bør trappes ned slik at nødvendig sollys sikres. Kommunen kan sette konkrete regler som skal ivareta gode solforhold.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.