Begreper om bebyggelsens organisering

Enkelte begreper beskriver bygget organisert i forhold til sine omgivelser

Punkthus kjennetegnes av at det er plassert frittliggende på en tomt, med rom rundt seg. En byvilla kan, i likhet med enebolig, to- og firemannsbolig, være en variant av punkthus. En annen variant er høyhus eller skyskraper.

Rekkehus kjennetegnes av at leiligheter plasseres på rekke mellom skiver. De har en forside og en bakside der lyset kan slippe inn og med mer eller mindre uteplass.

Lamell
er en med frittliggende avlang blokk, gjerne gruppert med grøntarealer mellom seg. Hver enkelt blokk har flere innganger.

Atriumshus er organisert rundt et privat gårdsrom. Hvis atriumshusene er sammenbygde i et større byggefelt kan det få betegnelsen "teppebebyggelse".

Kvartal/bygård er bybebyggelse som kan romme flere leiligeheter. Denne bebyggelsen har port eller innganger direkte fra gate. Det indre gårdsrommet er et felles uterom for alle beboerne.

Storgårdskvartal er bybebyggelse som kan romme flere leiligeheter. Det indre gårdsrommet er et felles uterom for alle beboere. I storgårdskvartalet kan det også være mindre bygninger plassert inne i det store rommet som omsluttes av bygninger mot en eller flere gater i en bystruktur.