Boligbebyggelse - ulike begreper

Det er viktig å skille mellom ulike begreper som betegner boligtyper og forskjellig typer av bebyggelse. Ulike aktører bruker begrepene forskjellig og definisjonene er ikke absolutte.

Hundsund, Fornebu
Leilighetsvilla og rekkehus
Langhuset, Hundsund

Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse i , villaleiligheter, rekkehus og langhus i meglers beskrivelse. Foto: Dagny M Bakke

En arealplanlegger vil i forbindelse med reguleringsplanarbeidet bruke begrepet blokkbebyggelse, mens en megler vil foretrekke begreper som leilighetsvilla, byvilla eller ”townhouse”  om den samme bebyggelsen, fordi det virker mer salgbart.

Folk flest forbinder blokkbebyggelse med det vi finner i norske drabantbyer (les mer i "Oslobilder )Det er flere definisjoner på blokkbebyggelse. En blokk kan være betegnelsen på en bygning med fire eller flere enheter, på to eller flere etasjer. Det betyr at en firemannsbolig kan betegnes som en blokk.

Fagmiljøer i offentlige etater har et eget fagspråk, mens lekfolk har en mer folkelig bruk av begrepene. Uansett hvilke begreper eller betegnelser som brukes, er det viktig at de er entydige og blir likt forstått i den sammenhengen de brukes.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.