Byggeskikkpris som virkemiddel

Denne nettsiden gir eksempler på fremgangsmåter for å etablere en lokal byggeskikkpris som tiltak for å motivere og spre kunnskap om arkitektonisk kvalitet i det bygde miljø.

Det er ikke likegyldig hvordan våre nærmiljø ser ut og fungerer. Gode omgivelser er identitetsskapende. Arbeidet med en lokal pris kan med en gjennomtenkt strategi skape engasjement og øke interessen for estetikk og arkitektur i lokalsamfunnet.

Mange kommuner har rigget sin egen pris som virkemiddel for å heve kvaliteten i det allmenne byggeri. Kriterier og hvordan juryarbeid drives varierer etter hva kommunen har fokus på. Det finnes eksempler på lokale byggeskikkpriser som primært hedrer vern, rehabilitering og godt håndverk. Andre bruker prisen til å fremheve arkitektonisk nytenking med søkelys på miljø og energi og universell utforming.

Det er opp til kommunen å etablere et regelverk og en form som passer for de stedlige utfordringene. Prisen bør være et tiltak som virker stimulerende lokalt og som motiverer byggebransjen til å etterstrebe kvalitet i alle ledd ved blant annet tverrfaglig samarbeid.

Hvordan etablere en byggeskikkpris?

 

Forslag til organisering  

Siden gir forslag til hvordan arbeidet med en hederspris kan etableres, organiseres og drives lokalt med utgangspunkt i at prisen er del av strategi for estetisk utvikling i kommunen.

 

Eksempler på statutter  

Mange kommuner har en lokal arkitektur- eller byggeskikkpris. Her finner du informasjon om statutter for lokale priser med ulik organisering eller tema.

 

Eksempler på bruk av medier    

Lokalpressen og nye sosiale medier kan tas i bruk for å fremme kandidater og skape nyheter om byggeskikk. Dette inngår i strategiarbeidet med en lokal pris.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.