Militært treningsanlegg på Haakonsvern

Hedrende omtale gis til Haakonsvern utenfor Bergen. Longva arkitekter har sendt en grasiøs hilsen til den funksjonalistiske bygningshistorien, samtidig som det er skapt et usedvanlig funksjonelt og godt anlegg, og i tillegg er klare stedskvaliteter tilført området.

Byggherre: Forsvarsbygg
Arkitekt: Longva arkitekter as
Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekter.
Sted: Haakonsvern, sjøforsvarets hovedbase ved Bergen
Størrelse:. Utendørs anlegg på 25.000 kvm og et bygg på 9000 kvm. . .
Byggeår: 2011. 
 
Anlegget er resultat av arkitektkonkurranse med grunnlag i et gjennomarbeidet program.
Bygget er plassert ned mot sjøen og bidrar til å ramme inn et landskapsrom. mellom bygget og resten av leirområdet. Uteanlegget består av løpebane kunstgress fotballbane og gangarealer som knytter idrettsanlegget til de øvrige delene av leiren. Gangarealene har bearbeidete betongoverflater og fremstår som tiltalende. Mot sjøen er det anlagt brygge med treningsfasiliteter.
Bygningen har fronten vendt mot idrettsanlegget og leiren, og den store bygningskroppen er brutt opp til flere volumer. Kreativ bruk av store skråstilte og overlappende fasadeplater gir fasaden en skjellaktig karakter som både tilfører tekstur og letthet. Båndtekking av rheinzink spiller fint på lag med disse elementene.
Kombinasjon av formsikker volumoppbygging og materialbruk gjør at bygget står frem som arkitektonisk vellykket og tiltalende. Dette er i tradisjonen av et klassisk funksjonalistisk formspråk, med velprøvde formingsprinsipper og en minimalistiskpresis bruk av virkemidler.
Treningssenteret inneholder et omfattende program, hvorav noen er rettet mot militære ferdighetsøvelser. Første etasje inneholder foaje med klatrevegg, idrettshall, svømmehall ,garderober og et eget nærkamprom. I andre etasje er rom for styrketrening plassert som et eget volum over inngangspartiet. Med stor glassfront i dette volumet kan de som trener se ut og aktiviteten i bygget annonseres på en fin måte.
Bygningen har en klar organisering og gode romlige kvaliteter. Den har få vinduer i forhold til sin størrelse. Vinduene er imidlertid plassert slik at de forsterker den arkitektoniske fasadekomposisjon og bidrar til vakre lysinnfall og gode romkvaliteter.
Sammen med en sikker formgivning gir dette estetisk vakre rom med ro og storhet. Samtidig ivaretar utformingen og materialbruken behovet for å tåle røff bruk over tid. Byggherre har lagt vekt på dette for å sikre at byggets kvalitet kan opprettholdes, med gunstige drifts- og vedlikeholdskostnader i hele byggets levetid.
Treningssenteret på Haakonsvern er blitt en helstøpt bygning med sjeldent godt samsvar mellom interiør og eksteriør. Den høye kvaliteten i dette idrettsanlegget gir et funksjonelt, sosialt og estetisk løft for hele leiren.