Småhusområder

Håndboka forklarer hvordan man skisserer og planlegger et småhusområde, hvordan hus, anlegg for vei, vann og avløp og grønne områder settes sammen til et godt boligområde, bruksmessig, økonomisk og estetisk.

Småhusområder viser også hvordan du kan bruke regelverk og alternative prinsipper for å utnytte fortettingspotensialet bedre og samtidig ta vare på byggeskikken. Boka retter seg til utbyggere, planleggere og saksbehandlere, samt politikere som sitter i bygningsråd.

Forsiden til Småhusområder

Småhusområder
Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet

Jens Bjørneboe

Boken finnes på biblioteket