Små boliger

Boligmeldingen har som mål å legge tilrette for et velfungerende marked. I Hovedstadsmeldingen uttrykkes en bekymring over byggingen av små boliger. Er bygging av små boliger uttrykk for et velfungerende marked eller et problem?

Rapporten er formet som en artikkelsamling hvor Jon Guttu presenterer definisjoner og skisserer den historiske utviklingen av små boliger. Dag Juvkam beskriver hvem som bor i små boliger, og Rolf Barlinghaug beskriver merkedet for små boliger. Lene Schmidt gjennomgår små boligers planløsninger, hva vi vet om beboernes tilfredshet og eksempler på argumenter og begrep som tas i bruk ved bygging av små boliger.

Forsiden til Små boliger

Små boliger
En kunnskapsoversikt

Lene Schmidt (red), Jon Guttu, Dag Juvkam, Rolf Barlindhaug

Les rapporten her