Rammen rundt våre liv

Forskningsprogrammet bolig- og levekår (1997-2003/4) skulle stimulere samfunnsvitenskapelig boligforskning. Denne boka har til hensikt å fremme interessen for boligspørsmål og boligforskning. Den inneholder fyldige fagartikler av Ivar Frønes, Ivar Sekne og Bård Isdahl som har bidratt i forskningsprogrammet.

Forsiden til Rammen rundt våre liv

Rammen rundt våre liv
Forskning om bolig og levekår

Sven Erik Svendsen

Boken kan lånes på biblioteket