Mitt hus er din utsikt

Byggeskikkbegrepet er omdiskutert. I denne boka står det for det bygde landskapet, både selve husene og det bygde miljøet, inkludert tekniske anlegg og samferdselsstruktur.
Estetikk er én faktor blant flere som må til for å skape god byggeskikk. Byggeskikken har både en teknisk, økonomisk, økologisk, funksjonell, estetisk og sosial side.

Forsiden til Mitt hus er din utsikt

Mitt hus er din utsikt
God byggeskikk for hus og land - hva, hvorfor og hvordan

Lene Schmidt og Hanne Wilhjelm

Les rapporten her