Medvirkning og tilgjengelighet

Prosjektet har prøvd å finne fram til byggeprosesser hvor det har vært organisert medvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke mange prosesser og få med omfattende medvirkning.Videre kartlegges hvordan personer med nedsatt funksjonsevne blir trukket inn i byggeprosesser og erfaringene belyses ut fra seks case.

Forsiden til Medvirkning og tilgjengelighet

Medvirkning og tilgjengelighet
Universell utforming og medvirkning som virkemiddel i byggsektoren

Siri Nørve

Les rapporten her