bolig:urban - De nye livene våre

I mars 2002 arrangerte Husbanken og Norsk Form i samarbeid et verksted om nye boformer. Fremfor brukerundersøkelser ønsket man aktiv medvirkning fra folk med ulike erfaringer om det å bo i by. Heftet er en oppsummering fra denne samlingen.

Forsiden til bolig:urban – De nye livene våre

bolig:urban – De nye livene våre
Verksted om nye boformer

Prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og Spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form

Les heftet her