Bokvalitet i by

Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk? Etablerte sannheter om bokvalitet i by blir utfordret i denne rapporten som bygger på analyser av prisene på mer enn 700 omsatte boliger i et utvalg områder i Oslo, sett i forhold til egenskaper ved boligen, bygningen og området.

Forsiden til Bokvalitet i by

Bokvalitet i by
og etterspurte bebyggelsestyper

Morten Sjaastad, Thorbjørn Hansen og Per Medby

Boken finnes på biblioteket