Arkitektonisk kvalitet

En studie av samspillet mellom byggherre og arkitekt

Forsiden til Arkitektonisk kvalitet

Arkitektonisk kvalitet
En studie av samspillet mellom byggherre og arkitekt

Kirsten Arge og Siv Bleiklie

Boken finnes på biblioteket