Rapport om ungdom og medvirkning

Hva kan ungdom om stedet de bor på og hvordan bruke denne kunnskapen i arbeidet med å utvikle den stedlige byggeskikken? Rapporten viser at ungdom ønsker dialog med kommunen og politikere, og har satt stor pris på å møte representanter fra kommunen.

Hvordan startet prosjektet?
Nedre Eiker kommune fikk våren 2010 en henvendelse fra Husbanken med en anmodning om å søke deltakelse i et pilotprosjekt rettet mot ungdom. Bakgrunnen var Husbankens engasjement i å fremme ny kunnskap om ungdommens bruk av sine omgivelser, og hvilken betydning nærmiljøet og møteplassene har for ungdommens samlede syn på tilhørighet. Betydning av stedenes utforming, fysiske og estetiske kvaliteter, innhold og forbedringsmuligheter, var noen av temaene for prosjektet.

I løpet av høsten 2010 ble det gjennomført en rekke aktiviteter, blant annet;
- Kafédialoger
- Spørreundersøkelser
- Workshops
- Midlertidige tiltak
- Samarbeidsprosjekter med skoleelever
- Konkrete oppfølgingsplaner

 
Fra workshop med idemylding. Foto Alf Waage

I tillegg var det et overordnet mål å skape rom for en ny og direkte dialog med ungdom – en dialog som kan fortsette også etter at prosjektet¨nå formelt er avsluttet.

Med denne rapporten ønsker Husbanken å gi konkrete råd og innspill til hvordan andre kommuner kan inkludere ungdom i arbeidetet med å utvikle byggeskikken og skape gode og levende steder. 

"Medvirkning er å etablere kontakt og skape tillit mellom ungdom og kommune. Lykkes en med å senke terskelen mellom det offentlige og den enkelte ungdom, er mye gjort for å hjelpe frem engasjement, noe som er et viktig aspekt for stedsutvikling. Ungdom har vært dette prosjektets målgruppe og instrument. Den foreliggende oppsummeringen av arbeidet i Hokksund gir ikke utfyllende svar på spørsmål vedrørende bosetting på sikt, men den kan være en praktisk veileder for kommuner som ønsker sine unge velkommen i sentrum.” (Margot Telnes, Regiondirektør Husbanken Region sør)

Hva viser rapporten?
Undersøkelsen har vist at de har satt stor pris på å møte representanter fra kommunen,ansikt til ansikt. Spørreundersøkelsen bekrefter at ungdommene ønsker slike møter også i fremtiden. Oppfordringen til kommunen og politikerne er klar: Kom til oss, så får dere høre hva vi mener!

Gode råd om oppfølging:
• Oppfølging er nøkkelen til suksess.
• Planlegg oppfølgingen helt fra starten.
• Følg opp raskt med enkle og håndfaste tiltak.
• Inkluder ungdommene i selve gjennomføringen.
• Vær tydelig med å kommunisere hvordan kommunen vil følge opp.
• Tenk gjennom hvordan dere kan fortsette dialogen.


Elever fra ungdomsskolen viser sitt forslag til nytt uteområde ved skolen

Metoder for medvirkning
Det finnes en rekke velprøvde metoder for medvirkning. I Hokksund fokuserte vi på at alle metodene vi benyttet skulle være enkle å gjennomføre og lite kostnadskrevende, i tillegg til at det skulle være lett for kommunen å benytte de samme metodene ved senere anledninger. Valget av metodene som ble brukt i Hokksund henger også tett sammen med ønsket om å skape dialog og direkte møter mellom kommunen og ungdommene. Å møtes ansikt til ansikt var den foretrukne formen.

Hva skjer videre?
Prosjektperioden er kanskje over, men nå begynner den egentlige jobben. Kunnskapen, ideene, energien og det nye kontaktnettet skal brukes i praksis. I Hokksund er de godt i gang med første del av den konkrete oppfølgingen - en midlertidig møteplass midt i sentrum. Til høsten skal innspillene innarbeides i arbeidet med byplanen. Nå er de i gang. 
Her fra åpningen av containerparken 22. juni  

Siste nytt per 3. august:
- Eiker Eiendomsutvikling (de som eier tomta) har begynt å snakke om at parkeringsplassen kanskje  burde bli permanent aktivitetspark.
- Handelsstandsforeninga har allerede begynt å tenke på om det burde bli skøytebane til vinteren.
- 31. august tar Idébanken med seg en delegasjon på 10 personer fra tre kommuner i Tsjekkia for å se og lære om hva Hokksund har gjort i forhold til ungdom og mervirkning.
Les hele artikkelen i Eiker Avis