Utstillingen åpnet på Oslo rådhus

Utstillingen av Statens byggeskikkpris 2013 er nå åpnet på Oslo rådhus. Vandreutstillingen skal stå der til 19.juli før den setter kursen rundt om i landet.

Utstillingen ble offiselt åpnet på Litteraturhuset av Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, før den ble flyttet videre til rådhuset i Oslo. Der skal den stå til 19. juli før turen går videre til Drammen og deretter "kysten rundt". Utstillingen skal være på vandring i 10 måneder. Rundturen ender i Alta 4.april 2014.

Her er datoene for utstillingen i de forskjellige regionene:

 
26.06 – 19.07 Oslo Kommune, Rådhuset


22.07 – 11.10 Husbanken, Drammen


21.10 – 01.11 Husbanken Region Vest (Bergen)


11.11 – 22.11 Husbanken Region Midt-Norge (Trondheim)


02.12 – 13.12 Husbanken Region Bodø

2014:

06.01 – 24.01 Tromsø Kommune


03.02 – 21.02 Husbanken Region Hammerfest


09 – 11 24.02 – 14.03 Vardø Kommune


18.03 – 04.04 Høgskolen i Finnmark (Alta)