2013: Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole, Bjergsted

Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole, Bjergsted er vinner av Statens byggeskikkpris 2013. Prisen ble tildelt Arkitekturverkstedet/Asplan Viak AS og byggherre Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

De to nye skolene knytter seg til omgivelsene på en vellykket måte, både innholdsmessig og til bystrukturen. De bygger videre på skalaen i eksisterende vernet bebyggelse på tomten og danner nye vellykkede byrom. En bevisst holdning til materialbruk, lysinnslipp og farger har skapt førsteklasses interiører og fasader med et elegant, nøkternt og saklig uttrykk som kler stedet.

De senere årene har det vært en betydelig og målrettet satsning på kultur og kulturbygg i Stavanger, blant annet med nytt konserthus. Samtidig har Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune samarbeidet om å oppføre en ny kulturskole og en avdeling av Stavanger katedralskole med undervisningstilbud innen musikk, dans og drama. Kommunen har stilt med en sentralt beliggende byggetomt ytterst i Vågen, ved Bjergstedparken. De to skolene kan dermed supplere og trekke veksler på hverandre og på andre kulturinstitusjoner i nærheten, deriblant Stavanger konserthus, Dansens hus og universitetets Institutt for musikk og dans. Tomtevalget er særdeles vellykket.

Skolene er planlagt og oppført under ett med Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune (IKS Nytt konserthus i Stavanger) som byggherre. I 2004-2005 ble det avholdt arkitektkonkurranse. Vinneren var Arkitekturverkstedet/Asplan Viak. Byggherren har lagt til rette for en samlet og helhetlig planlegging fra idefase til ferdigstillelse. Arkitektene har dermed fått gode forutsetninger for å utvikle et gjennomtenkt og vakkert skoleanlegg som skaper flere nye byrom ytterst i Vågen. Skolene er oppført som to separate bygninger på hver side av det vernede sjøhuset Sandvigå 27 og bygger videre på skalaen, formene og det nøkterne uttrykket til sjøhusene. Sammen med sjøhusene danner de en østvendt plass mot kaia. Samtidig knytter Katedralskolen seg også til Bjergstedparken i vest med en elegant gangbro. Mellom skolene og sjøhusene er det etablert smug som skaper spennende og funksjonelle nye gangforbindelser i bydelen. Den overordnede organiseringen har styrket anlegget som møteplass for unge og ansatte og gitt økte muligheter for god sambruk av spesialrom og utearealer. Byggherre og arkitekt har samarbeidet tett med representanter fra de to skolene for å sikre at bygningene løser oppgaven på best mulig måte.

Plassen mot kai har en robust utforming med kostet betongdekke i tråd med beliggenheten ved kaien. Innganger, vestibyler og en salong vender inn mot denne plassen og er godt synlig gjennom glassfelt. Plassen tar på en god måte opp høydeforskjellen fra kaia ned mot det vernede sjøhuset Sandvigå 27. Her ligger en utendørs scene og sitteplasser.

Gateplanet vest for skolebyggene ligger på et høyere nivå enn plassen. Katedralskolen har inngang fra dette nivået. I tillegg har skolen også direkte kontakt fra 4. etasje via gangbroen til Bjergstedparken og kulturinstitusjonene. Forholdet mellom bygningene og de ulike terrengnivåene på plassen, gaten og parken er håndtert på forbilledlig vis og er samtidig uanstrengt universelt utformet. Utearealene bidrar slik til å knytte sammen kulturinstitusjonene i Bjergstedparken med kaipromenaden, konserthuset og Stavanger sentrum.

Arkitekturverkstedet/Asplan Viak har skapt et elegant prosjekt som er skreddersydd til situasjonen. Kulturskolen og katedralskolen har fått form og proporsjoner som avspeiler sjøhusenes brutte gesimslinjer og knappe fasader. Vegger og tak på begge bygninger har fått en diskré og holdbar båndtekking i sink som gir bygningene et lett og tilforlatelig uttrykk. Den lyse gråtonen avspeiler og endrer seg med været og lyset ved havet. På deler av 1. etasje der publikum kommer i fysisk nærhet til fasaden, er det kledning i eikepanel. Regelmessige vinduer gir et rolig uttrykk. Fasadene tilfører stedet karakter.

Kulturskolen har en langsgående vestibyle som strekker seg i hele bygningens lengde og henvender seg mot plassen. Kulturskolen inneholder rundt 30 musikkøvingsrom, tre blackbox-scener, en liten konsertsal, en billedkunstavdeling samt administrasjon. Katedralskolen er organisert rundt et spennende atrium med en skulpturell og leken ståltrapp og rikelig med dagslys. Skolen rommer blant annet flere blackboxer, øvingsrom, kammermusikksal, klasserom, forestillingssal, innspillingsstudio, dansesal og administrasjon.

Begge bygningene har arealeffektive og funksjonelle planløsninger. Samtidig har de åpenbare romlige kvaliteter med presist plasserte vinduer som gir lyse rom og vakker utsikt mot sjøen og parken fra de fleste rom. Uformelle pausearealer og arbeidsplasser er plassert i fellesarealene på gjennomtenkte steder. Materialene er enkle, men robuste og varige. Vegger er i grå fibersementplater, malte flater eller kryssfiner. Golv er pusset eller slipt betong eller golvbelegg. Interiørene er vakkert og helhetlig planlagt med presise farge- og materialkombinasjoner og møblering som varieres fra rom til rom. Fargebruken inkluderer gardiner som benyttes til regulering av etterklangstid i øvingsrom.

Skolene er utformet med fokus på kvalitet og funksjonalitet og har høy teknisk standard. Mange av rommene har spesielle akustiske behov. Bærekonstruksjonen er utført i plasstøpt betong blant annet for å bidra til redusert lydgjennomgang. Arkitektene har hatt god oversikt over alle tekniske fag. De har lykkes med å skape et tett samspill mellom arkitektur, konstruksjon og tekniske løsninger.

Bygningene er universelt utformet og ivaretar alle sentrale hensyn på en god måte. I interiørene er bruk av kontrastfarger utført på en elegant måte. Bygningene oppfyller kriteriene for energiklasse B.  Oppvarming er dels basert på gass.

Statens byggeskikkpris for 2013 tildeles Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole, Bjergsted. Skolene viser hvordan god arkitektur kan skape gode byrom i samspill med eksisterende bygninger. De har fått en saklig og elegant utforming og holder samtidig høy bruksmessig og teknisk standard.  interiørene er spesielt forbilledlige med gode dagslys- og utsiktsforhold og en presis farge- og materialbruk. Bygningene har godt integrert universell utforming og akseptabel energibruk. Byggherre og arkitekter har hatt høye ambisjoner, og de har lykkes. Barn og unge i Stavanger har nå fått et kulturelt skoletilbud av ypperste klasse.