2012 Vennesla bibliotek

Vennesla bibliotek og kulturhus representerer det fremste i norsk byggeskikk, mener juryen for Statens Byggeskikkpris 2012.

- Her møtes teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bygningen bidrar til stedsutvikling, gode offentlige rom.

Vennesla bilbliotek og kulturbygg illustrer ikke minst at det skjønne kan komme i form av noe uventet, heter det i juryens begrunnelse. Det banebrytende bygget er tegnet av arkitektene Helen og Hard for Vennesla kommune. Det samme arkitektkontoret stod også bak Preikestolen fjellstove, vinneren av prisen i 2010.
Artikkelen fortsetter under bildet

 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete med prisvinnere fra Vennesla. Til høyre ordfører Torhild Brandsdal. Prisvinnende arkitekt er Håkon M. Solheim fra akrkitekontoret Helen og Hard as

Om Vennesla bibliotek uttaler juryen:

Vennesla kommune besluttet i 2005 å flytte biblioteket inn i sentrum og knytte det sammen med eksisterende kino, som ligger til hovedgaten. Samtidig trengte de en foaje til kinoen. Tomten til biblioteket var et ledig areal mellom kinoen og et kommunalt undervisningsbygg, som samtidig ligger vis a vis torget. Prosjektet var et ledd i kommunens tettstedsstrategi for å etablere et offentlig møtested og heve den arkitektoniske kvaliteten i Vennesla. Kommunen utlyste en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Arkitektkontoret Helen & Hard i 2008. Vennesla kommune har hatt høye ambisjoner for prosjektet gjennom hele prosessen, og har også involvert både ansatte og brukerrepresentanter.

Helen & Hard har i dette prosjektet skapt et unikt rom hvor karakteren og estetikken dannes av de konstruktive elementene. Disse består av 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer. De er også ført videre som bibliotekshyller og andre innebygde møbler. Dette gir et originalt rom, mest av alt skapes en forestilling av å være inne i et stort hvalskjelett. Lyset kommer inn mellom ribbene og det ligger også belysning i ribbene. Dette gir et vakkert spill mellom dagslys og kunstig lys. Alle ribbene er forskjellige, fordi de spenner over rommet mellom de to tilstøtende bygningene. I tillegg er avstanden mellom dem bestemt av tekniske og funksjonelle krav knyttet til de ulike delene av bygget. For eksempel er avstanden mellom ribbene med bokhyller så stor at man kan snu med rullestol. Hver ribbe er utformet som et volum hvor ventilasjonskanaler, belysning og i biblioteksdelen også sprinkleranlegg er integrert. De skulpturelt utformede ribbene som varierer i bredde og krumning gir et organisk rom med stadig skiftende opplevelser når man beveger seg gjennom rommet. Konstruksjonen skaper et unikt rom som oppleves lyst og luftig og samtid lunt og uformelt og som innbyr til sosialt samvær. I og mellom ribbene er det i tillegg intime lesenisjer.

De faste hyllene er utformet som vakre romskapende møbler. De gir ikke fleksibilitet for å stille ut mange flere bøker, men dagens og fremtidens bibliotek er så mye mer enn bokutlån. Mye av materialet som lånes ut er digitalt og denne trenden antas å øke. En viktig del av bibliotekenes rolle er som møtested og et sted å være – sammen eller alene. Bibliotekets romlige og funksjonelle kvaliteter er derfor viktige.

Biblioteket er også Venneslas nye møtested. Bygningen danner en åpen inviterende fasade mot hovedgate og torg, og fungerer også som en offentlig passasje som bringer bylivet inn og gjennom bygningen. Hoveddelen av biblioteket ligger en halv etasje opp fra foajéen. Bakgrunnen for dette er at de to tilstøtende gatene ligger med en tilsvarende nivåforskjell. Den sjenerøse foajeen er utrustet med en hyggelig kafé, film- og musikkavdeling og utlånsskranke. Foajéen brukes til ulike typer arrangementer og fyller også funksjon som inngang og pauseareal for den eksisterende kino-og konsertsalen i nabobygget. Foajeen kan skilles av fra biblioteket på en diskret måte.

Alle de bærende elementene i bygget er i tre. Ribbene består av limtrebjelker og -søyler,
de bærende veggene og etasjeskiller er i massivtre. Til og med heisssjakten er i massivtre. Bygget er prosjektert og produsert gjennom tredimensjonale dataverktøy (BIM), i nært samarbeid med produsenten av limtrekonstruksjonene. Helen & Hard, Rambøll og Moelven limtre har samarbeidet om å finne de konstruktive løsningene, noe som har hatt avgjørende betydning for kvaliteten til bygget. Detaljene er godt utformet og utført med møbelfinish. Bygget er således et eksempel på at form og funksjon smelter sammen på en unik måte.

Materialbruken i bygget har en klar miljøprofil. I tillegg til hovedkonstruksjon i tre er det en utstrakt bruk av tre på alle overflater. Dette er et sunt bygg og det lukter godt!

Universell utforming er integrert i byggets arkitektur, basert på dialog med brukerorganisasjonene i prosjekteringsfasen. En sentralt plassert heis gir likeverdig tilgjengelighet til bibliotekets hovedrom og også trinnfri atkomst til kinoens ulike nivåer. Arkitektene har jobbet bevisst for å hindre blending og gi tilstrekkelig kontrast i materialene. For eksempel er ledelinjer og markering av trinn integrert i parketten med et mørkere treslag. Trespilehimling med varierende dimensjoner bidrar til god akustikk.

Bygget har god energistandard og oppfyller kriteriene for lavenergistandard og energikarakter A.

Statens byggeskikkpris for 2012 tildeles Vennesla bibliotek og kulturhus. Bygget er et eksempel på at hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Vennesla har fått et fantastisk og unikt fellesrom for alle. Det har et lavmelt formspråk som skaper identitet uten å bruke de store faktene. Her brukes bærekonstruksjonen som et arkitektonisk hovedelement, men dekker også flere andre funksjoner knyttet til bruk og teknikk. Ved sin arkitektoniske form og gode utførelse representerer bygningen en videreutvikling av norsk trearkitektur og byggeskikk. Det har gode energi- og miljøkvaliteter og universell utforming er integrert som del av byggets arkitektur. Her har byggherre og arkitekt i tillegg løst programmet og bysituasjonen på en forbilledlig måte. Byggherre og arkitekt er derfor verdige vinnere av Statens Byggeskikkpris 2012.