Vinner av Statens byggeskikkpris 2015: Torshovdalen

Torshovdalen deler tittelen som vinner med Stormen i Bodø.

Juryens begrunnelse

Torshovdalen er et boligprosjekt som overbeviser med sine boligkvaliteter. Boligprosjektet kan skilte med god kombinasjon av utsikt, gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, arkitektur av høy klasse og stor variasjon av boligstørrelser som gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her. Arkitekt og byggherre har sammen satset på kvalitet og skapt et inspirerende forbilde for god byggeskikk.  

Boligprosjektet Torshovdalen sett fra Torshovparken mot Sinsenkrysset

Foto: Morten Delbæk

Godt grep i Torshovdalen

Boligprosjektet Torshovdalen ligger nært opp mot Sinsenkrysset og samtidig vestvendt på toppen av parkdraget Torshovdalen, med flott utsikt mot Oslofjorden. Arkitekten har på en forbilledlig måte håndtert utfordringene med støy fra mange store infrastrukturanlegg (T-bane, tog og motorvei) i øst og utnyttet kvalitetene med sol, utsikt og nærhet til parken på en utmerket måte i vest.

Utbygger berømmes for å ha prioritert kvalitet i alle ledd av prosessen. Uten en slik satsning ville ikke boligprosjektet stukket seg ut blant alle de boligprosjektene som bygges for tiden. En del av dette var å velge en arkitekt som stiller høye kvalitetskrav. Lund Hagem arkitekter fikk oppdraget etter en invitert konkurranse i 2004. Deretter har utbygger og arkitekt i fellesskap klart å finne løsninger og økonomiske prioriteringer som har gitt spesielt gode boligkvaliteter og arkitektur av høy klasse. Det er ingen selvfølge at en kommersiell utbygger tar et så spenstig grep.

Bebyggelsen er formet som en kamstruktur hvor de tre nederste etasjene mot øst er utformet som en tett base mot støyen. Dette bygningsvolumet skjermer boligene og de vestvendte uteoppholdsarealene effektivt mot støy. I første etasje og med henvendelse mot Sinsen T-banestasjon, er det lokale service- og tjenestetilbud som kafé, dagligvarehandel, legekontorer og apotek. Separate bygningsvolumer ligger oppå denne basen og som fløyer ut i parken. Bygningsvolumene har ulike høyder. På det høyeste er det til sammen 9 etasjer. Mellom disse er utsikten fra Grefsenkollen og bebyggelsen i bakkant opprettholdt. Komposisjonen av boligvolumer gir dessuten bygningskomplekset en overbevisende god helhet. Resultatet blir leiligheter med fremragende kvaliteter når det gjelder sol og utsikt. 

  1. Leilighet i 1. etasje med utsikt mot TorshovparkenFoto: Morten Delbæk.
  2. Torshovdalen sett fra Torshovparken mot SinsenkryssetFoto: Morten Delbæk
  3. Torshovdalen sett fra SinsenkryssetFoto: Morten Delbæk 
  4. Stue sett fra kjøkken i en tre-roms leilighet i 3. etasjeFoto: Morten Delbæk 

Framtidsrettet byutvikling

Torshovdalen er et viktig parkdrag i Oslo. Boligprosjektet er oppført på en tidligere næringseiendom ved denne parken. Boligkomplekset skaper åpne atrier mot parkdraget. I atriene er det plantet frukttrær som vil gi vakker blomstring om våren, og frukt om høsten. Disse trærne forlenger parkdraget inn i boligprosjektet. De varierte høydene på byggene og bruk av sedum på takene skaper et grønt taklandskap som bidrar til et grønt preg sett både fra Grefsenåsen og fra boligene i de øverste etasjene som har takene som del av sin utsikt.

Boligprosjektet representerer framtidsrettet byutvikling, kjennetegnet av høy utnyttelse, stort antall boliger, lokal service og nærhet til T-banen. Dette bidrar positivt til at folk kan leve miljøvennlig uten å bruke bilen i hverdagen.

Vellykkede boligfasader

Fasadeuttrykket med mørk tegl mot støykildene i øst, og lyse fasader mot sol og utsikt i vest og sør, understreker karaktertrekkene på tomten med et tydelig arkitektonisk grep. Dette er vellykket både for bygningskomplekset som helhet og for boligene. Den karakteristiske mørke teglfasaden mot nord og øst, har smale vertikale vindusfelt der skrå vindussmyg gir rommene innenfor mer dagslys og utsikt. Bruken av tegl i fasaden gir også en gunstig reduksjon av støy i leilighetene. Bygningene framstår som solide og med tidløse kvaliteter.

Fasadene mot sør- og vest er lyse og åpne, og henvender seg mot parken og utsikten. Et utenpåliggende søylesystem bærer sammenhengende balkonger med vekslende bredder. Variasjonene i bredde på balkongene skaper et spill i fasaden, samtidig som det gir varierte utesoner og mer dagslys inn i leilighetene.

Bygningene møter terrenget på flere ulike nivåer, og dette skaper fine variasjoner i måten prosjektet forholder seg til det bølgende parklandskapet. Forbindelsen mellom ulike nivåer er godt ivaretatt med terrengmurer og ramper, og landskapsformene i parken har inspirert boligprosjektet på en svært vellykket måte. Sammenhengen understrekes ved at det ikke er satt opp et fysisk skille mellom park og boligprosjekt, og dette er gjort  på en slik måte at begge deler beriker hverandre.

Gode boliger i ulike størrelser

Prosjektet består av totalt 212 leiligheter som varierer fra 41 til 130 m2, samt næringslokaler og en barnehage. Den store variasjonen i boligstørrelser gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her.  Dette gir stabile bomiljø og robust sosial bærekraft.

Boligprosjektet inneholder en stor variasjon av boligstørrelser og spesielt flotte kvaliteter. Her finner vi leiligheter med gjennomlys, rikelig dagslys og god utsikt. Romhøyde på 2.6 m gir helt andre romlige kvaliteter enn det som er alminnelig standard. Generøse vindusflater fra gulv til tak gir, sammen med glassrekkverket på balkongene,  god kontakt med utsikten. Gjennomtenkt plassering av høye skyvedører gir leiligheter hvor dagslyset trekkes lang inn i boligene.

Boligene er gitt en meget funksjonell utforming og oppleves å være fleksible i bruk. Leilighetene veksler mellom åpne og mer lukkede soner, og dette gir utmerkede romlige kvaliteter. Det er lagt vekt på å få gjennomlys i leilighetene, spesielt i oppholdsrommene. Entre og bad ligger i den mørke kjernen av leilighetene, og disse rommene utmerker seg ved gode dimensjoner og riktig møblering. Prosjektets inngangspartier og oppganger er nennsomt og generøst utformet.

Arkitekt og utbygger har gjennom strenge prioriteringer skapt et boligprosjektet med en vellykket kombinasjon av leiligheter med utmerkede kvaliteter. Selv for de minste leilighetene, er potensialet utnyttet til det ytterste for å få til gode løsninger.

Bærekraft og universell utforming

Prosjektet er bygget etter 07. Universell utforming er godt ivaretatt både i fellesområder, i adkomst til bygningene og inne i leilighetene.