2009 Preikestolen turisthytte i Rogaland

Signalbygg/regionalt turistsenter. Prisen ble tildelt: Arkitektfirmaet Helen & Hard. Stavanger Turistforening har vært byggherre og Holz100 Norge hovedentreprenør

Jurymedlemmer: Leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og stipendiat på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen; Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune; Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge; Magdalena Haggärde, sivilarkitekt, medeier i arkitektkontoret 70°N arkitektur i Tromsø

Statutter for prisen 

Juryens begrunnelse:
Preikestolen Fjellstue får Statens byggeskikkpris for 2009 fordi den representerer fremragende formgivning der nyskapende trearkitektur, miljø og stedsforståelse står i fokus. Preikestolen Fjellstue ligger i Strand kommune i Rogaland. Fjellstua er tegnet av arkitektfirma Helen & Hard, som vant arkitektkonkurransen om ny turistforeningshytte ved Preikestolen i 2004. Stavanger Turistforening har vært byggherre og Holz100 Norge hovedentreprenør. Bygget er på 1290 kvadratmeter. Tomten ligger i skråningen overfor den gamle Preikestolhytta fra 1949 og Refsvatn. Preikestolen Fjellstue ble åpnet i november 2008.

Preikestolen Fjellstue er ikke bare verdt å betrakte isolert som bygg, men også som et virkemiddel for å få folk til å bruke fjellet og naturen rundt. Fjellstuen er utgangspunkt for vandringen til Preikestolen, som besøkes av 130 000 turister årlig. I tillegg har turistforeningen tilrettelagt for nye attraksjoner og turmuligheter i kortere avstand fra fjellstuen. Det er bygget tre såkalte basecamps; en vannleir, en fjell-leir og fem trehytter, til sammen med 45 sengeplasser. Samtidig består den gamle turisthytta fra 1949 like nedenfor den nye fjellstuen. Til sammen gir hele anlegget et bidrag til å øke Turistforeningens nedslagfelt og slik rekruttere nye grupper ut i fjellet.

Preikestolen Fjellstue ligger godt i det store landskapsrommet med et bygningsvolum som gir assosiasjoner til det omkringliggende fjellandskapet. Bygningsvolumet er formet etter det nære terrenget. Dette bidrar til det vellykkede forholdet til landskapet og gir en fin inngangssituasjon mot den storslåtte utsikten. Preikestolen Fjellstues arkitektoniske uttrykk er et direkte resultat av arkitektenes evne til å se det formmessige og estetiske potensialet i massivtre. Både arkitektene og byggherren har vist mot og eksperimentell lyst, som har resultert i et nytt formspråk. Bruken av tre er så konsistent at fjellstua trer frem som et estetisk gjennomarbeidet prosjekt.

Preikestolen Fjellstue fremstår som et bygg med usedvanlig robuste materialer, med en gjennomført bruk av tre, stein og glass. Fjellstua er bygget i massivtre uten lim i en kompleks form og av en størrelse som representerer en ny bruk av denne treteknologien. Selve bygningskonstruksjonen består av skiver av massivtre, som også har en romskapende funksjon. Fjellstua har en rekke bygningstekniske innovative løsninger og representerer nybrottsarbeid i bruken av massivtre.

Preikestolen Fjellstue står fram som et usedvanlig interessant stykke arkitektur som ventelig vil ha stor innflytelse på hvordan massivtre vil bli brukt i framtiden. Hovedrommet har både en storslått karakter og intime nisjer. Dette tilrettelegger for både større og mindre grupper.

Denne indre estetikken ivaretar Den Norske Turistforenings klassiske grensesnitt mot sin brukergruppe, der det uformelle og rause står i fokus. Den gjennomgående bruken av ubehandlet tre gjør at Preikestolen Fjellstue tydelig adresserer sitt eierskap og sin tilknytning til enkel fjellturisme. Slik sett er bygget å betrakte som en oppdatert fortolkning av Turistforeningens grunnleggende verdier og holdninger.

Også vurdert som funksjonell enhet er Preikestolen Fjellstue et svært godt bygg, med gjennomtenkte planløsninger og med gode overganger mellom ute og inne. Adkomstsituasjonen og inngangspartiet har et spekter av oppholdssoner. Spesielt vellykket er benkene i de inntrukne nisjene i fasaden. Bygget gir gode bruksmuligheter for alle, inkludert funksjonshemmede. Universell utforming er ivaretatt også utendørs. Det er mulig å ta seg fram med rullestol ned til brygge og med båt over vannet til andre siden, der en av leirplassene ligger.

Preikestolen Fjellstue fremstår som et forbilde når det gjelder energi og miljø. Bygget har en vesentlig høyere energistandard enn sammenlignbare bygninger, og energibehovet er også langt lavere enn det norsk regelverk krever. Ved bruk av varmepumpe vil en vesentlig del av varmebehovet bli dekket med fornybar energi fra Refsvatnet. Det er lagt vekt på bruk av miljøvennlige materialer, både med tanke på inneklima og ytre miljø.

For utviklingen av arkitektur som fag og for bygningsindustrien, kan overføringsverdien og ikke minst den rene inspirasjonen som et slikt bygg representerer, knapt overvurderes.
Det er forbilledlig at en ideell organisasjon som Den Norske Turistforening, ved Stavanger Turistforening, har gjennomført et slikt prosjekt. Preikestolen Fjellstue viser at gode arkitekter trenger gode oppdragsgivere og vice versa, og at prosessen som ligger bak bygget har vært like ambisiøs som bygget er vellykket.

Allerede i 2005 ble Preikestolen Fjellstue inkludert i kulturhovedstadprosjektet Norwegian Wood, der fokuset på fornyende trearkitektur, miljøvennlig materialbruk, lavt energibruk og universell utforming var de fire pilarene. Dette fokuset er til fulle realisert og viser hvor viktig slike innovative prosesser er for utviklingen av byggeskikken.

For juryen for Statens byggeskikkpris er det gledelig å kunne kåre en vinner som forholder seg til de grunnleggende utfordringene vår tid stiller. Preikestolen Fjellstue er slik en verdig vinner av Statens Byggeskikkpris for 2009. Den representerer stor byggeskikk i ordets egentlige forstand. Gjennom en utforskende holdning fornyer den trearkitekturen og den har sterk stedsbyggende karakter og rause miljøkvaliteter. Preikestolen Fjellstue viser at god arkitektur mest av alt er et resultat av ambisjoner på flere plan; både det etiske, det estetiske og det funksjonelle.
Gratulerer med prisen!