2008 Den norske opera & ballett

Signalbygg/kulturbygg. Prisen ble tildelt: Arkitekt Snøhetta AS; Byggherre: Statsbygg

Jurymedlemmer: Leder Bente Florelius, Bergen kommune; Andreas Hompland, freelance; Rainer Stange, Dronninga landskap; Kai Slagsvold Hekne, Lillehammer boligbyggelag; Rose Marie Steinsvik, Steinsvik arkitektkontor.

Statutter for prisen 

Juryens begrunnelse:
Da juryen i år fikk innmeldt den nye Operaen i Bjørvika til bedømmelse, tenkte vi først at den stilte i en egen klasse og ikke ville være aktuell for denne prisen. Operaen hadde for spesielle rammer både i størrelse, funksjon og finansiering til å bli bedømt innenfor en pris som skal bidra til å fornye og heve den allmenne byggeskikk og også være en del av folks hverdag.
Det var inntil vi dagen etter åpningsforestillingen og i tiden etterpå har sett folkevandringen både til - og på - den nye operaen. Et helt nytt sted er skapt – både i Oslo og for hele landet. Det som er skjedd i hovedstaden blir sett i store deler av verden som noe særpreget og nytt - og kanskje norsk - i sitt demokratiske uttrykk. Operaen er blitt en scene - også for bylivet.

I dag føler hele landet eierskap til selve Operastedet som allerede ser ut til å folkeliggjøre en funksjon som i manges tanker er for de spesielt interesserte.

Synet av folkevandringen på operataket ble bare forsterket da juryen var på sin befaring.
I vårsolen en tidlig morgen kom joggere, noen med frokostmaten og kaffekoppen og barnehager var på tur til opera-skulpturen i vannkanten.

Alle skjønner vi nå at arkitektur i seg selv kan forme et nytt og vakkert bylandskap på en måte som ingen hadde kunnet forestille seg på forhånd.

Juryen tror at denne gangen vil selve Operastedet kanskje i enda høyere grad enn Operasalen også gi nye impulser til ballett, opera og musikkaktørene i og omkring det nye huset – og derfor også bidra til videreutvikling av samtidsuttrykk og former som kan nå flere interessegrupper og et stadig større publikum.

Operaen er en meget stor arbeidsplass. Over 600 kulturarbeidere og mange ulike yrkesgrupper står bak sceneproduksjonene – alle er prioritert med nye, lyse, gode arbeidslokaler i dette vakre bygget mot fjorden. En hel verden av funksjoner, logistikk og samarbeidsrelasjoner ligger bak møtet med publikum i lille scene og i den sentrale, store salen.
Selve operasalen er skapt som et instrument i seg selv - i mørkt og mykt formet tre og i stor kontrast til det hvite landskapet som inviterer oss inn.  Den har allerede bestått eksamen i lydkvalitet med beste karakter.

Mange nye krav er også godt ivaretatt i operabygget.  I samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er bygget planlagt med tilgjengelighet for alle, men dessverre ikke på det hvite taklandskapet. Til gjengjeld er det etablert heis opp til den flate utsiktsnivået.

Energibehovet er stort, bygget er betjent med fjernvarme, elektrisitet og  solcellepaneler.

Lokalisering av den nye operaen til Bjørvika har vært en lang og politisk dramatisk prosess,
men i denne sammenhengen skal vi ikke glemme at det var beboerforeningen i Gamlebyen som sådde ideen om å la operaen bidra til en revitalisering av Oslo Øst - og som målbar sin ide tungt i mange fora lenge.

I dag ser vi at vedtaket om å legge Operaen til Bjørvika bidrar sterkt til å videreutvikle denne delen av byen med kvalitet. Den omfattende trafikkomleggingen som nå kommer vil utløse et attraktivt, stort byutviklingsområde for hovedstaden og knytte eksisterende byområder til rekreasjon og opplevelse langs sjøfronten. Byggverket kommer til å medvirke til utvikling av nye urbane kvaliteter i sitt nærområde og til hele denne delen av Oslo. Opplegget for å lokalisere nye, viktige kulturbygg i Bjørvika er nettopp presentert, og vi venter spent på de mange planer og delprosjekter som skal utvikles videre.

At Operabygget i seg selv argumenterer for ambisjoner, kvalitet og respekt av sitt naboskap – og bidrar til en spennende stedutvikling i hovedstaden - er det ikke tvil om.

Det er ingen selvfølge at kostbare bygg med gode arkitekter gir noe unikt tilbake til byen, stedet og sine omgivelser. Operabygget er et stort ”grep”, det er visjonært og det er nasjonsbyggende. Det lar seg ikke kopiere, men kan anspore andre til ny giv og dyktighet for å finne sitt ”grep”, som kanskje gir stedet et kvantesprang.

Det er grunn til å hedre alle som har medvirket med mot, gode valg, hardt arbeid og utholdenhet underveis for å gjennomføre det særpregete og vakre Operabygget  i Bjørvika – både beboerforeningen, lokale og sentrale politikere, Oslo kommune og Statsbygg.

Juryen har besluttet at Statens byggeskikkpris i år tildeles Arkitektkontoret Snøhetta AS. Arkitektene har gitt nasjonaloperaen en utforming som har omdannet en isolert tomt til operastedet hele befolkningen har tatt imot. Dette gir føringer for den nye Bjørvikabydelen og understreker betydningen arkitektonisk kvalitet har for en vellykket stedsutvikling.