2006 Hausmannsgt. 16, Oslo

Utstillingslokaler, kontorer, boliger og restaurant.Prisen ble tildelt: Jensen & Skodvin AS og A38 Arkitekter AS; Byggherre: Aspelin Ramm

Jurymedlemmer: Leder Bente Florelius, Bergen kommune; Andreas Hompland, freelance; Rainer Stange, Dronninga landskap; Kai Slagsvold Hekne, Lillehammer boligbyggelag; Rose Marie Steinsvik, Steinsvik arkitektkontor

Statutter for prisen

Juryens begrunnelse:
En modig byggherre så mulighetene i en gammel transformatorstasjon i et slitent byområde som var utrygt å ferdes i.Riktignok lå det et tydelig potensiale i bygningen som ligger ved Akerselva og den sammenhengende grønnstrukturen fra Oslofjorden til Marka, opprustet og omdannet over mange år under overskriften «fra rynke til smilehull».De fleste av de tidligere industribygningene langs elven er omformet til næring, skoler eller boliger, men tilbyr ingen attraksjon for nærmiljøet eller byen generelt.

Norsk Form og Norsk Designråd er de første leietakere i det gamle transformatorbygget. Med kultur, stedutvikling, arkitektur og design som overskrift har en i Hausmannsgate 16 forsøkt å demonstrere nettopp dette. Et «ikke-sted» er omdannet til et offentlig møtested inne og ute. Alle har fått tilgang til rekreasjonsarealene ved elven. Et eget bygg med 43 mindre boliger inntil den gamle industribygningen bidrar til hverdagsliv og trygghet i området over døgnet. Sammen med naboskapet til Elvebakken skole og kulturkirken Jacob kirke dannes et spennende og nytt kraftsentrum for informasjon, utdannelse og opplevelse av kultur og estetiske fagområder.

I gjennomføringen av prosjektet er arkitektoppdraget delt mellom to kontorer, opprustning og ny bruk av transformatorbygget og nybygg med boliger mot elven.

Hausmannsgate 16 er etter juryen mening et anlegg der det er lagt omsorg og kvalitet i hele prosjektet og i arealene omkring. Byantikvaren har fulgt prosessen tett og kvaliteter fra transformatorbygget som teknisk kulturminne er ivaretatt i bygningen innenfor en helt spesielt løsning fra arkitektens side.

Små, men vakre inngrep i fasaden signaliserer at industribygget inneholder noe nytt og attraktivt. Presis materialbruk, stål, farget glass, rene flater og bevisst lyssetting kontrasterer de gamle veggene inne. Vi er inne i en moderne verden som har funnet sin plass i et kulturminne.

Det er dyktig gjort og må kanskje kalles skreddersøm for leietakerne Norsk Form og Norsk Designråd som i utstillingshallen skaper vakre utstillinger som kler de grove industriveggene. Og kontorer og arbeidslokaler i underetasjen fungerer bra og riktig for dem nå etter at lydforholdene er utbedret noe.

Restauranten gir et vakkert møte med anlegget og spiller på det gode samspillet mellom bygget, parkanlegget og bredden ned mot elven. På en forbilledlig måte er anleggets omgivelser en del av prosjektet, parken med de store kastanjetrærne er trimmet og foredlet, fortau er reparert og supplert, Østre Elvebakke strammet opp. Den gamle brosteinen er satt på nytt i bakgårdene.

Det må være attraktivt å bo i de nye boligene mot elven. Dette bygget har egen adkomst fra Østre Elvebakke. Bygget inneholder 1, 2 og 3-roms boliger, som i de øvre etasjene er meget vakkert og godt løst. I de nedre etasjene er boligene små og bedre lysforhold ville vært ønskelig. Til gjengjeld har de direkte oppgang til en stor, felles takterrasse. De grønne arealene ned mot elven og kafeen i første etasje er allerede et enkelt og attraktiv møtested med lav terskel. Juryen mener at i dette tilfellet veier anleggets andre kvaliteter i høy grad opp – og kompenserer for knappe arealer innenfor egen bolig. Slike boliger kan betraktes som et kompletterende tilbud i boligmarkedet og må være et meget attraktivt tilbud for unge som vil bo aktivt og urbant.Fysisk tilgjengelighet er prioritert i hele anlegget med unntak av boliger i to etasjer.

Ved valg av innhold og en særpreget arkitektonisk gjennomføring av Hausmannsgate 16 er det skapt et sammensatt byprosjekt som vil gi positive ringvirkninger i et strøk som trengte nettopp det. Prosjektet er forbilledlig fordi det tar utgangspunkt i muligheter og stedlige kvaliteter, de nye brukerne i utstillingsbygget har fått bidra aktivt til å skape innhold med særpreg – og prosjektet tar ansvar ut over seg selv og det gir nye kvaliteter tilbake til omgivelsene.

Hausmannsgate 16 gir oss som kommer dit nærkontakt, glede og opplevelse knyttet til videreutvikling av byen og historien. Med et spennende og egenartet møte mellom nytt og gammelt tror vi mange vil hente inspirasjon herfra til å tenke nytt og offensivt i det viktige arbeidet med byomforming og stedutvikling fremover.

Juryen gratulerer byggherre, arkitekter, aktive leietakere og alle aktører som står bak dette prosjektet.En prøvestasjon for transformatorer er her transformert på glitrende vis!