2005 Røråstoppen barneskole, Re kommune

Skole og skolegårdsanlegg. Prisen ble tildelt: Ola Roald AS Arkitektur, FuthArk ANS, Bisgaard landskapsarkitekter/København, Våle Bygg AS og ISS Skaaret som hovedentreprenør og anleggsgartner, samt Re kommune. Byggherre: Re kommune, Vestfold


Bildene er tatt av Eline Mugaas og Ola Roald

Jurymedlemmer: Leder Bente Florelius, Bergen kommune; Andreas Hompland, freelance; Rainer Stange, Dronninga landskap; Kai Slagsvold Hekne, Lillehammer boligbyggelag; Rose Marie Steinsvik, Steinsvik arkitektkontor.

Juryens begrunnelse:
Vinnerprosjektet ligger i en liten kommune i Vestfold – innenfor E 18. Kommunen er i sterk vekst.

Skolen er lagt i randen av selve tettstedet, opp mot et naturområde og rett over en høydekam - skuende ut over et vakkert jordbrukslandskap

Vestfold fylkeskommune har vedtatt at dette tettstedet skal bli en av de to nye byene i området som skal avlaste den store befolkningsøkningen langs Vestfoldkysten. Gjennom skolens beliggenhet og bruk av store glassflater er alle undervisningsrom og oppholdsarealer gitt tett oppmerksomhet og kontakt til det store landskapsrommet og lys gjennom skiftende årstider.

Her har arkitekt og landskapsarkitekt skapt et skoleanlegg i samspill med omgivelsene på en usedvanlig fin måte.

De ulike årstrinn har alle fått egne innganger til egne baseområder. Hvert årstrinn disponerer forskjellige undervisningsarealer organisert rundt små felles og velfungerende auditorier. Bevisst arbeid med romforløp, materialbruk, farger, skala og lys gir identitet og tilhørighet til hjemmebasene. De store fellesarealene er samlet sentralt i bygget hvor vi også finner heis og en åpen og luftig trapp. Bygget er tilrettelagt og fungerer godt for bevegelseshemmede.

Dagslys og sol er trukket inn i anlegget og gir gode arbeidsforhold, overraskende og vakre opplevelser av rom og lys.

Skolebygningen er gitt en svært arealeffektiv utforming – i underkant av 10 m2 pr elev. Dette er betydelig lavere enn det som regnes som akseptabelt og bidrar på en vesentlig måte til at også samlede årlige driftskostnader på ca kr 300/m2/år er vesentlig lavere enn akseptert norm på mer enn det dobbelte. Arealeffektiviteten og de lave årlige driftskostnadene er ett slående uttrykk for at anlegget er gitt en bærekraftig utforming og utførelse.

Kunstnerisk deltakelse i utformingen er integrert i arkitekturen bl.a. ved at våtromskjernene er gitt forskjellige kunstneriske uttrykk.

Skolen er utstyrt med vannbåren varme i alle gulv. Ubehandlet betong i indre kjerne bidrar til å stabilisere inneklimaet. Skolen benytter hybrid ventilasjon.

I dette anlegget er utearealene planlagt og formet spesielt vakkert og med stor omtanke for hva som utfordrer til lek, læring og fysisk aktivitet - sommer og vinter.

Vinnerprosjektet er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende læringsarena for nye undervisningsformer og -metoder. Bygdebyen har også gjennom sin nye skole fått et inspirerende nærmiljøanlegg og en attraktiv, ny møteplass.

I sterk konkurranse med andre skoleanlegg framstår denne skolen som vinner i kraft av å være et gjennomarbeidet anlegg, bevisst formet med særpreg og originalitet og med virtuos tilpasning til det vakre kulturlandskapet.

Dette er en skole som juryen ble glad av - og som vi tror også lokalsamfunnet blir glad i!