1996 Aukrustsenteret, Alvdal

Opplevelsessenter og museum viet Kjell Aukrusts produksjon. Prisen ble tildelt: Arkitektene Sverre Fehn og Harald Hille; Byggherre: Alvdal Senteret A/S


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Anna Elisa Tryti, historiker/Bergen, leder; Nina Kielland, sivilarkitekt/Trondheim, Norske Arkitekters Landsforbund, nestleder; Svein Bjørberg, professor/Bærum, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; Unni Dahl Grue, landskapsarkitekt/Ås, Norges Landbrukshøyskole; Arnulf Melbye, administrerende direktør/Oslo, Byggherrenes Fellesråd; Jens E.E. Nylund, Sivilingeniør/Trondheim, Byggenæringens Landsforening; K.Helge Oftedahl, administrerende direktør/Stavanger, Norske Boligbyggelags Landsforbund

Juryens begrunnelse:
Aukrustsenteret er et forbilde på hvordan tradisjonelle materialer kan settes sammen til et originalt, helhetlig og nyskapende bygg, med et unikt samsvar mellom bygningen og dets innhold. Dette er et moderne anlegg tydelig skapt, formet og forankret i 1996, men som i tillegg peker inn i framtiden.