1995 Stavanger Aftenblad, Bryne

Kontorbygg for Stavanger aftenblads avdelingskontor. Prisen ble tildelt: Arkitektene Hoem, Scheldrup og Tonning, Byggherre: Stavanger Aftenblad

Jurymedlemmer: Leder Ellen de Vibe, Statens Byggeskikkutvalg; Ole Hovland, Byggenæringens fellesråd; Knut Hjeltnes, NAL

Juryens begrunnelse:
Bygget står fram på en forbilledlig måte som et moderne hus. En åpen glassfasade mot plassen med en bakenforliggende galleriløsning synes å gjenspeile ønsket en avis har om å nå ut til folket. Bygget har en solid og materialmessig god utførelse, som gir den et varig preg.