1993 NSB som byggherre

Norges Statsbaners rolle som byggherre for sine nyere anlegg/trafikk terminaler. Prisen ble tildelt: NSB Eiendom Arkitektkontoret 1981-1993 Byggherre: Norges Statsbaner


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Leder Ellen de Vibe, Statens Byggeskikkutvalg; Ole Hovland, Byggenæringens fellesråd; Knut Hjeltnes, NAL

Juryens begrunnelse:
NSB har som byggherre vist økende vilje til kvalitet, både i detalj og helhet. NSBs nyere anlegg viser at rollen som kulturbærer tas på alvor. Juryen mener at NSB kan være et viktig forbilde for andre store byggherrer og tilsvarende virksomheter.