1992 Iglebæk bilanlegg, Oslo

Industribygg med salgshall, kontorer og bilverksted. Prisen ble tildelt: Arkitekt Torstein Ramberg, Byggherre: Kolberg Motors A/S og Iglebæk AS 


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Leder Ellen de Vibe, Statens Byggeskikkutvalg; Ole Hovland, Byggenæringens fellesråd; Knut Hjeltnes, NAL

Juryens begrunnelse:
Dette er et solid og varig byggverk med en enkel byggeskikk basert på dagens teknologi og funksjon. Når omgivelsene er sammensatte og til dels av lav kvalitet er det viktig at nye enkeltbygg får høyere estetisk kvalitet. Dette kan danne forbilde for andre prosjekter.