1991 Drammen museum, Drammen

Ny utstillingsbygning for Drammens Museum. Prisen ble tildelt: arkitekt Gunnar Granberg. Byggherre: Drammens Museum


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Leder Geir Fossland NAL; Håkon Wæhre, Statens Byggeskikkutvalg; Håkon Thorbjørnsen, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Den nye utstillingsbygningen fremstår som et meget delikat bygg, med enkle detaljer og vakkert avstemt fargebruk. Planløsningen er fleksibel, slik at museet kan brukes som et åpent flerbrukshus. Det er lagt vekt på å bruke vedlikeholdsfrie materialer. En slik materialbruk gir god totaløkonomi for bygget, noe som er et viktig element i all god byggeskikk.